דף 4 מתוך 5

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 20:21
על ידי הח׳אן הטטרי
גרסאות מעניינות לטמפלרים ולהוספיטלרים. אהבתי.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 20:47
על ידי המפקד האלמוני
אבירי ההיכל - המסדר המוקדם
דמוי-אדם בינוני (כמעט תמיד אדם), סדר נייטרלי
דרג"ש: 18 (שריון שרשראות, מגן)
נק"פ: 52 (8ק8 + 16)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 16 (3+), זריזות 10 (0+), כושר 15 (2+), תבונה 13 (1+), חוכמה 14 (2+), כריזמה 14 (2+)
גלגולי הצלה: כושר 4+, חוכמה 4+
כשרונות: דת 3+
חסינות למצב: מבוהל
חושים: הבחנה פסיבית 12
שפות: מדוברת
אתגר: 4 (1,100 נק"נ)

חסר מורא: אבירי ההיכל אינם מושפעים מפחד.
הסתערות: אם אביר ההיכל חמוש ברומח ורוכב על סוס ונע לפחות 20 רגל (6 מ') בקו ישר לפני שהוא פוגע ביריבו, הוא גורם לנזק נוסף של 10 (3ק6) דוקר בהתקפת רומח מוצלחת.
רועץ כופרים: כפעולת בונוס, אביר ההיכל יכול לנצל יחידת לחש כדי לגרום להתקפת קפא"פ שהוא מבצע לגרום נזק נוסף של 9 (2ק8) קורן ליריב בו הוא פוגע בהתקפתו. אם האביר משתמש ביחידת לחש מעוצמה 2 או יותר, הנזק הנוסף עולה ב1ק8 לכל יחידת לחש.

הטלת לחשים:
אביר ההיכל הוא מטיל לחשים בדרגה 8. תכונת הטלת הלחשים שלו היא כריזמה (ד"ק הצלה 12, 4+ לפגיעה בהתקפות לחש) ויש לו את לחשי הפלדין הבאים מוכנים:

עוצמה 1 (4 יחידות לחש): ברכה, כפה דו-קרב, הגנה מטוב ורע
עוצמה 2 (3 יחידות לחש): סיוע, שיקום פחות, הגנה מרעל

פעולות:
ריבוי התקפות: האביר תוקף פעמיים בקפא"פ בחרב, או פעם אחת ברומח.
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 5+ לפגיעה, נזק 7 (1ק8 + 3) חותך או 8 (1ק10 + 3) חותך בשתי ידיים.
רומח: התקפת קפא"פ 5+ לפגיעה, הישג, נזק 9 (1ק12 + 3) דוקר.

תגובות:
הדיפה: האביר מוסיף 2+ לדרג"ש שלו כנגד התקפת קפא"פ אחת שהייתה עשויה לפגוע בו. כדי לעשות זאת עליו לראות את התוקף ולהחזיק בנשק קפא"פ.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 21:09
על ידי המפקד האלמוני
אבירי ההיכל - המסדר המאוחר
דמוי-אדם בינוני (כמעט תמיד אדם), סדר נייטרלי או תוהו נייטרלי
דרג"ש: 18 (שריון שרשראות, מגן)
נק"פ: 52 (8ק8 + 16)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 16 (3+), זריזות 10 (0+), כושר 15 (2+), תבונה 13 (1+), חוכמה 14 (2+), כריזמה 15 (2+)
גלגולי הצלה: כושר 4+, חוכמה 4+
כשרונות: דת 3+, תורת הנסתר 3+
חסינות למצב: מבוהל
חושים: הבחנה פסיבית 12
שפות: מדוברת
אתגר: 4 (1,100 נק"נ)

חסר מורא: אבירי ההיכל אינם מושפעים מפחד.
הסתערות: אם אביר ההיכל חמוש ברומח ורוכב על סוס ונע לפחות 20 רגל (6 מ') בקו ישר לפני שהוא פוגע ביריבו, הוא גורם לנזק נוסף של 10 (3ק6) דוקר בהתקפת רומח מוצלחת.
חתך בוגדני: אם אביר ההיכל פוגע ביריב בחרב וגורם לו לנזק, על היריב להצליח בגלגול הצלה כריזמה בד"ק 12 או להיאלץ לנצל תגובה כדי לתקוף בקפא"פ מטרה אחת לבחירת אביר ההיכל - לרוב את אחד מבעלי בריתו של היריב הנפגע.

הטלת לחשים:
אביר ההיכל הוא מטיל לחשים בדרגה 8. תכונת הטלת הלחשים שלו היא כריזמה (ד"ק הצלה 12, 4+ לפגיעה בהתקפות לחש. הוא מחדש יחידות לחש מבוזבזות במנוחה ארוכה או קצרה ויודע את לחשי המכשף הבאים:

לחשונים (לפי רצון): פרץ קמאי, חזיז אש, ידידים
עוצמות 1-4 (2 יחידות לחש מעוצמה 4): הגנה מרוע וטוב, הקסמת אדם, תוכחה שטנית, בבואת ראי, היעלמות מעין, קרן חולשה, מעגל קסום, הפגת קסם, קמילה.

פעולות:
ריבוי התקפות: האביר תוקף פעמיים בקפא"פ בחרב, או פעם אחת ברומח.
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 5+ לפגיעה, נזק 7 (1ק8 + 3) חותך או 8 (1ק10 + 3) חותך בשתי ידיים.
רומח: התקפת קפא"פ 5+ לפגיעה, הישג, נזק 9 (1ק12 + 3) דוקר.

תגובות:
הדיפה: האביר מוסיף 2+ לדרג"ש שלו כנגד התקפת קפא"פ אחת שהייתה עשויה לפגוע בו. כדי לעשות זאת עליו לראות את התוקף ולהחזיק בנשק קפא"פ.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 21:11
על ידי המפקד האלמוני
הח׳אן הטטרי כתב:
13 אוגוסט 2019, 20:21
רסאות מעניינות לטמפלרים ולהוספיטלרים. אהבתי
כן, זה הכיוון. את הטמפלר כתבתי. על ההוספיטלר אני עוד צריך לחשוב קצת.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 23 אוגוסט 2019, 13:52
על ידי המפקד האלמוני
אחי המרפא - המסדר המוקדם
דמוי-אדם בינוני (כמעט תמיד אדם), סדר נייטרלי, לעיתים סדר טוב
דרג"ש: 18 (שריון שרשראות, מגן)
נק"פ: 52 (8ק8 + 16)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 15 (2+), זריזות 10 (0+), כושר 15 (2+), תבונה 13 (1+), חוכמה 16 (3+), כריזמה 14 (2+)
גלגולי הצלה: כושר 4+, חוכמה 5+
כשרונות: דת 3+
חסינות למצב: מבוהל
חושים: הבחנה פסיבית 13
שפות: מדוברת
אתגר: 4 (1,100 נק"נ)

חסר מורא: אחי המרפא אינם מושפעים מפחד.
הנחת ידיים: לכל אחד מאחי המרפא יש מאגר של 40 נקודות ריפוי המתחדשות לאחר מנוחה ארוכה. אח המרפא מסוגל לרפא במגע נזק נק"פ השווה למספר הנקודות שברשותו, או להוציא 5 נקודות כדי לרפא מחלה או לנטרל רעל ממטרה אחת.
חיפוי: אם אח המרפא נושא מגן ונמצא במרחק של עד 1.5 מ' (5 רגל) מבעל ברית, הוא מסוגל לנצל תגובה כדי לכפות חיסרון על גלגולי פגיעה כנגד בעל ברית זה.

הטלת לחשים:
אח המרפא הוא מטיל לחשים בדרגה 8. תכונת הטלת הלחשים שלו היא כריזמה (ד"ק הצלה 12, 4+ לפגיעה בהתקפות לחש) ויש לו את לחשי הפלדין הבאים מוכנים:

עוצמה 1 (4 יחידות לחש): ריפוי פצעים, הגנה מטוב ורע, גילוי רעל ומחלה
עוצמה 2 (3 יחידות לחש): סיוע, שיקום פחות, הגנה מרעל

פעולות:
ריבוי התקפות: אח המרפא תוקף פעמיים בקפא"פ בחרב, או פעם אחת ברומח.
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
רומח: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, הישג, נזק 8 (1ק12 + 2) דוקר.

תגובות:
הדיפה: האביר מוסיף 2+ לדרג"ש שלו כנגד התקפת קפא"פ אחת שהייתה עשויה לפגוע בו. כדי לעשות זאת עליו לראות את התוקף ולהחזיק בנשק קפא"פ.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 23 אוגוסט 2019, 14:12
על ידי המפקד האלמוני
בעוד שאבירי ההיכל התמקדו בקסם אפל שגילו, אחי המרפא שתמיד התמודדו עם ההשלכות השליליות של קרבות ואלימות הקצינו עם השנים את עמדותיהם בנוגע לפציפיזם והתנגדות לנשק. כיום, הם עדיין יוצאים עטויי שריון לשדה הקרב, אבל נמנעים משימוש בנשק ומפגיעה באחרים, תוך התמקדות בסיוע ומתן מרפא. אם הם מותקפים, יש להם דרכים יצירתיות להגן על עצמם...

אחי המרפא - המסדר המאוחר
דמוי-אדם בינוני (כמעט תמיד אדם), סדר נייטרלי, לעיתים סדר טוב
דרג"ש: 18 (שריון שרשראות, מגן)
נק"פ: 52 (8ק8 + 16)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 15 (2+), זריזות 10 (0+), כושר 15 (2+), תבונה 13 (1+), חוכמה 16 (3+), כריזמה 14 (2+)
גלגולי הצלה: כושר 4+, חוכמה 5+
כשרונות: דת 3+
חסינות למצב: מבוהל
חושים: הבחנה פסיבית 13
שפות: מדוברת
אתגר: 4 (1,100 נק"נ)

חסר מורא: אחי המרפא אינם מושפעים מפחד.
הנחת ידיים: לכל אחד מאחי המרפא יש מאגר של 40 נקודות ריפוי המתחדשות לאחר מנוחה ארוכה. אח המרפא מסוגל לרפא במגע נזק נק"פ השווה למספר הנקודות שברשותו, או להוציא 5 נקודות כדי לרפא מחלה או לנטרל רעל ממטרה אחת.
חיפוי: אם אח המרפא נושא מגן ונמצא במרחק של עד 1.5 מ' (5 רגל) מבעל ברית, הוא מסוגל לנצל תגובה כדי לכפות חיסרון על גלגולי פגיעה כנגד בעל ברית זה.

הטלת לחשים:
אח המרפא הוא מטיל לחשים בדרגה 8. תכונת הטלת הלחשים שלו היא כריזמה (ד"ק הצלה 12, 4+ לפגיעה בהתקפות לחש) ויש לו את לחשי הפלדין הבאים מוכנים:

עוצמה 1 (4 יחידות לחש): ריפוי פצעים, מילים מרפאות, מפלט
עוצמה 2 (3 יחידות לחש): תפילת מרפא, שיקום פחות, הגנה מרעל

פעולות:
ריבוי פעולות: אח המרפא יכול להשתמש בכוחות הבאים פעמיים בתורו:
פריקת נשק: אח המרפא מרים את ידו לעבר יריב אחד הנושא נשק שנמצא בטווח של עד 9 מ' (30 רגל ) ממנו, על היריב להצליח בגלגול הצלה כוח בד"ק 13 או שנשקו יתלש מידיו ויפול ארצה לרגליו.
אילחוש: אח המרפא מצביע לעבר יריב שנמצא בטווח של עד 6 מ' (20 רגל) ממנו, ועל יריב זה להצליח בגלגול הצלה כושר בד"ק 13 או להיות משותק למשך דקה. המושפע מהשיתוק יכול לגלגל שוב גלגול הצלה בסוף כל אחד התורים שלו כדי להשתחרר מההשפעה.

תגובות:
הדיפה: האביר מוסיף 2+ לדרג"ש שלו כנגד התקפת קפא"פ אחת שהייתה עשויה לפגוע בו. כדי לעשות זאת עליו לראות את התוקף ולהחזיק במגן (או בנשק קפא"פ, מה שאחי המרפא נמנעים ממנו בעקביות).

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 26 אוגוסט 2019, 21:48
על ידי אביעד
המפקד האלמוני כתב:
23 יולי 2019, 22:51
בגלל זה שמתי את התעתיק הערבי, כדי שיהיה ברור שזה ת כחלק מהשם ולא כריבוי.
רובנו לא קוראים ערבית :D
ג'אלות נחמד, רק עכשיו שמתי לב אליו איכשהו.

אהבתי את אבירי ההיכל ואת אחי המרפא. מה היחסים בין 2 הארגונים? איך אבירים ומסדרים דתיים אחרים מקבלים את העובדה שלאבירי ההיכל יש קסם אפל של אלילים מוזרים?

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 27 אוגוסט 2019, 11:49
על ידי העוג הברברי
למה טווח פריקת הנשק של אח המרפא מהמסדר המאוחר היא בטווח של 9 מטר?

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 29 אוגוסט 2019, 20:49
על ידי המפקד האלמוני
אביעד כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:48
רובנו לא קוראים ערבית
סיבה טובה ללמוד, לא?
אביעד כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:48
אהבתי את אבירי ההיכל ואת אחי המרפא. מה היחסים בין 2 הארגונים? איך אבירים ומסדרים דתיים אחרים מקבלים את העובדה שלאבירי ההיכל יש קסם אפל של אלילים מוזרים?
השארתי את זה די עמום. עקרונית, יכול להיות שמישהו לא ירצה אחד מהם בעולם המערכה שלו אבל כן את השני. אבירי ההיכל מאוד מבוססים על הטמפלרים, ואצלם זה נגמר בזה ששרפו אותם במדורה גדולה - אבל יתכן שמלך צרפת סתם היה חייב להם כסף ולא רצה להחזיר.
העוג הברברי כתב:
27 אוגוסט 2019, 11:49
למה טווח פריקת הנשק של אח המרפא מהמסדר המאוחר היא בטווח של 9 מטר?
כי רציתי שזה יהיה אפקטיבי גם נגד כלי נשק מושלכים ונשקי טווח, אבל לא עם טווח ארוך מידי.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 18 ספטמבר 2019, 23:04
על ידי המפקד האלמוני
קאשטירים

הקאשטירים (קאשטירי ביחיד) הם העילית הלוחמת של ארץ זרה ורחוקה. תושבי ארץ זו מחזיקים במערכת אמונות סבוכה ונוקשה, שבמרכזה כוחו הבלתי נמנע של הגורל, ריבוד חברתי נוקשה וגלגול נשמות נצחי. בארצם, הקאשטירים הם המעמד השליט, דברם הוא חוק והם רשאים להוציא להורג ולהחרים רכוש של בני מעמדות נמוכים יותר על סמך שיקול דעתם בלבד. שליטי הקאשטירים החלו להרהר באחרונה בכיבוש ארצות נוספות, וכך כנראה יוכלו הדמויות לפגוש בלוחמים מסתוריים אלו. אלו בהם יתקלו בתחילה יהיו ככל הנראה סיורים וחיל חלוץ, אבל אם ארצן של הדמויות תמצא חן בעיניהם, יגיעו בעקבותיהם לוחמים קאשטירים רבים הרכובים על גמלים, סוסים ופילי מלחמה אימתניים.

הנתונים המצורפים הם של לוחם קאשטירי טיפוסי, העוטה את השריון המקובל בארצו, שריון של רצועות מתכת אנכיות דקות התפורות על בטנה מעור חזק ואריג. על לוחמים אלו מפקדים קצינים ממעמד גבוה יותר, המזוהים עם סמלי נחש קוברה או להבות אש המעטרים את מגניהם ומדיהם, כאשר נראה שאלו הנושאים את סמל הקוברה בכירים מבעלי סמל הלהבה. אלו כאלו, חמושים בחרבות ארוכות בעיצוב מוזר או בגרזני קרב שעשויים ממקשה אחת של פלדה כסופה. חלקם חמושים ללחימה בטווח ארוך יותר, באמצעות קשתות קצרות.

לוחם קאשטירי
דמוי-אדם בינוני (אדם), סדר נייטרלי או סדר מרושע
דרג"ש: 19 (שריון רצועות, מגן)
נק"פ: 11 (2ק8 + 2)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 15 (2+), זריזות 10 (0+), כושר 12 (1+), תבונה 11 (0+), חוכמה 12 (1+), כריזמה 10 (0+)
חסינות למצב: מוקסם
חושים: הבחנה פסיבית 11
שפות: גרסת הקאשטירים למדוברת
אתגר: 1/2 (100 נק"נ)

מכת הגורל: הגורל עצמו מנחה את התקפות הקאשטירי על יריבים המנסים לחמוק מהן או להדוף אותם. כנגד אויבים הנושאים מגן או נהנים מתוסף זריזות לדירוג השריון, יש לקאשטירי יתרון לגלגולי הפגיעה.
גורלות מהעבר: פעם בתור, הקאשטירי יכול לנצל פעולת בונוס כדי להיזכר בקרבות בהם לחם בגלגוליו הקודמים ולהכות באויביו בצורה קטלנית במיוחד, תוך גרימת נזק נוסף של 7 (2ק6) נק"פ מסוג הנזק של הנשק בו הוא משתמש.
צו הגורל: לא ניתן להקסים את הקאשטירי או לאלץ אותו לפעול כנגד רצונו, אותו קבע לו הגורל.

פעולות:
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
גרזן קרב: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
קשת קצרה: התקפת טווח 80/320 רגל (24/96 מ') 2+ לפגיעה, נזק 3 (1ק6 ) דוקר


קאשטירי, קצין בן-להבה

מפקדים אלו מאמינים שהם גלגולי נשמות של צאצאיו של אל-אש לוחמני מהעידן הקדמון. כסמל למעמדם הם מתקשטים במוטיבים וסמלים של אש ולהבות, וצובעים פס שחור או אדום סביב עיניהם, גשר האף והרקות. כבני אל האש והלהבה, הם בעלי יכולת מיסטית של שליטה באש.
דמוי-אדם בינוני (אדם), סדר נייטרלי או סדר מרושע
דרג"ש: 19 (שריון רצועות, מגן)
נק"פ: 39 (6ק8 + 12)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 15 (2+), זריזות 10 (0+), כושר 14 (2+), תבונה 12 (1+), חוכמה 12 (1+), כריזמה 13 (1+)
חסינות למצב: מוקסם
חושים: הבחנה פסיבית 11
שפות: גרסת הקאשטירים למדוברת
אתגר: 3 (700 נק"נ)

מכת הגורל: הגורל עצמו מנחה את התקפות הקאשטירי על יריבים המנסים לחמוק מהן או להדוף אותם. כנגד אויבים הנושאים מגן או נהנים מתוסף זריזות לדירוג השריון, יש לקאשטירי יתרון לגלגולי הפגיעה.
גורלות מהעבר: פעם בתור, הקאשטירי יכול לנצל פעולת בונוס כדי להיזכר בקרבות בהם לחם בגלגוליו הקודמים ולהכות באויביו בצורה קטלנית במיוחד, תוך גרימת נזק נוסף של 7 (2ק6) נק"פ מסוג הנזק של הנשק בו הוא משתמש.
צו הגורל: לא ניתן להקסים את הקאשטירי או לאלץ אותו לפעול כנגד רצונו, אותו קבע לו הגורל.

לחשים פנימיים: הקאשטירי בן-הלהבה מסוגל להטיל מספר לחשי-אש ללא צורך במרכיבים חומריים, כאשר תכונת הטלת הלחש שלו היא תבונה (ד"ק 11, 3+ לפגיעה באמצעות לחש):

לפי רצון: יצירת להבה, הגנה מאנרגיה (אש בלבד, טווח עצמי בלבד)
3/יום כ"א: להב-אש, ידיים בוערות

פעולות:
ריבוי התקפות: הקצין תוקף פעמיים בתורו בקפא"פ או בטווח
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
גרזן קרב: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
קשת קצרה: התקפת טווח 80/320 רגל (24/96 מ') 2+ לפגיעה, נזק 3 (1ק6 ) דוקר
מנהיגות (מתחדש במנוחה ארוכה או קצרה): למשך דקה, הקצין בן-הלהבה יכול להשמיע פקודות או אזהרות לבעל ברית הנמצא במרחק של עד 30 רגל (9 מ') ממנו, המבצע גלגול פגיעה או הצלה. היצור המושפע יכול לגלגל בנוסף 1ק4 ולצרף את התוצאה לגלגול שהוא מבצע.

קאשטירי, קצין בן-הקוברה

מצביאים אלו טוענים כי הם גלגולי נשמות של נחשי קוברה ששירתו את אחד מאלי הגורל ובהתאם מתהדרים בקישוטים דמויי קוברה שצווארה פרוש באיום, כשקעקועים דומים מעטרים את פניהם וזרועותיהם. אמונתם מקנה להם מספר כשפים נחשיים מוזרים.
דמוי-אדם בינוני (אדם), סדר נייטרלי או סדר מרושע
דרג"ש: 19 (שריון רצועות, מגן)
נק"פ: 78 (12ק8 + 24)
מהירות: 30 רגל

תכונות: כוח 15 (2+), זריזות 10 (0+), כושר 14 (2+), תבונה 14 (2+), חוכמה 12 (1+), כריזמה 14 (2+)
חסינות למצב: מוקסם
חושים: הבחנה פסיבית 11
שפות: גרסת הקאשטירים למדוברת
אתגר: 3 (700 נק"נ)

מכת הגורל: הגורל עצמו מנחה את התקפות הקאשטירי על יריבים המנסים לחמוק מהן או להדוף אותם. כנגד אויבים הנושאים מגן או נהנים מתוסף זריזות לדירוג השריון, יש לקאשטירי יתרון לגלגולי הפגיעה.
גורלות מהעבר: פעם בתור, הקאשטירי יכול לנצל פעולת בונוס כדי להיזכר בקרבות בהם לחם בגלגוליו הקודמים ולהכות באויביו בצורה קטלנית במיוחד, תוך גרימת נזק נוסף של 7 (2ק6) נק"פ מסוג הנזק של הנשק בו הוא משתמש.
צו הגורל: לא ניתן להקסים את הקאשטירי או לאלץ אותו לפעול כנגד רצונו, אותו קבע לו הגורל.

לחשים פנימיים: הקאשטירי בן-הקוברה מסוגל להטיל מספר לחשים הקשורים לנחשים ותכונותיהם ללא צורך במרכיבים חומריים, כאשר תכונת הטלת הלחש שלו היא תבונה (ד"ק 12, 4+ לפגיעה באמצעות לחש):

לפי רצון: ידידות עם חיות (נחשים בלבד), הגנה מרעל (טווח עצמי בלבד)
3/יום כ"א: חץ חומצה (בדמות נחש ארסי), האטה

פעולות:
ריבוי התקפות: הקצין תוקף פעמיים בתורו בקפא"פ או בטווח
חרב ארוכה: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
גרזן קרב: התקפת קפא"פ 4+ לפגיעה, נזק 6 (1ק8 + 2) חותך או 7 (1ק10 + 2) חותך בשתי ידיים.
קשת קצרה: התקפת טווח 80/320 רגל (24/96 מ') 2+ לפגיעה, נזק 3 (1ק6 ) דוקר
מנהיגות (מתחדש במנוחה ארוכה או קצרה): למשך דקה, הקצין בן-הקוברה יכול להשמיע פקודות או אזהרות לבעל ברית הנמצא במרחק של עד 30 רגל (9 מ') ממנו, המבצע גלגול פגיעה או הצלה. היצור המושפע יכול לגלגל בנוסף 1ק4 ולצרף את התוצאה לגלגול שהוא מבצע.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 19 ספטמבר 2019, 00:17
על ידי tkhag1
אהבתי מאוד, נשמע כמו מבנה צבאי מעניין להילחם בו, אגב בטעות כתבת בן להבה במנהיגות של בן קוברה.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 19 ספטמבר 2019, 22:32
על ידי המפקד האלמוני
tkhag1 כתב:
19 ספטמבר 2019, 00:17
בטעות כתבת בן להבה במנהיגות של בן קוברה.
ט.ל.ח
תודה!

נשארו עוד שני יריבים לכתוב - לפי שריון לוחות ולפי מגן. מקווה שהפעם לא יקח לי כל כך הרבה זמן לחשוב עליהם.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 20 ספטמבר 2019, 14:26
על ידי lonewolf
בן הקוברה מרגיש קצת חזק מדי... בייחוד הכוח שלו גורלות מהעבר. לדעתי פעם ביום זה מספיק. זה עדיין יכולת חזקה. כרגע לא הייתי שולח אף הרפתקן בדרגה
נמוכה להלחם נגדם.

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 20 ספטמבר 2019, 14:47
על ידי הח׳אן הטטרי
קאסטות הודיות! מגניב!

[מו"ד 5] אתגר כתיבה חדש לעצמי - יריבים לפי כל השריונות

נשלח: 20 ספטמבר 2019, 15:20
על ידי המפקד האלמוני
lonewolf כתב:
20 ספטמבר 2019, 14:26
גורלות מהעבר
לכל הקאשטירי יש את זה, וזה מבוסס על היתרון הקרבי של ההובגובלינים - רק בלי הצורך לבעל ברית במרחק 1.5 מטר.
lonewolf כתב:
20 ספטמבר 2019, 14:26
לא הייתי שולח אף הרפתקן בדרגה נמוכה להלחם נגדם.
גם בן הלהבה וגם בן הקוברה הם בדירוג אתגר 3. אותו דירוג אתגר כמו שטן קוצני, מומיה, אדם-זאב או נקזן (wight). אף אחד מהם הוא לא קרב הוגן להרפתקן בדרגה נמוכה, אלא קרב מאתגר לחבורה של הרפתקנים בדרגה 3.
הח׳אן הטטרי כתב:
20 ספטמבר 2019, 14:47
קאסטות הודיות! מגניב!
זה באמת היה הרעיון שחשבתי עליו, ואחרי זה די נתקעתי עם איך ליישם אותו עד שהכל התגבש.