• הצטרפו לפורום הפונדק

    שלום וברוכים הבאים לפונדק, האתר המוביל בעברית על משחקי תפקידים, משחקי לוח, מיניאטורות, מדע-בידיוני ועוד.
    אחרי ההרשמה תוכלו לפרסם הודעות, לשלוח ולקבל הודעות פרטיות, למכור ולקנות משחקים, לחפש קבוצה למשחק ועוד!

    הרשמה / התחברות
  • נפתחה הגשת המשחקים לדרקוניקון 2021!

    כנס המשחקים של הקיץ חוזר ב-26-27 באוגוסט, במלון דן פנורמה בתל-אביב. פתחנו כעת את הגשת המשחקים לכנס, אז בואו להריץ משחק - עמוד הגשת המשחקים לכנס

קריאת הארורים [פאת'פיינדר] (3/3)

tkhag1

פונדקאי ותיק
קריאת הארורים עץ הרשמה [3.5, פנטזיה אפלה] (0/4)

אנחנו מתחילים! החוקים הרגילים תקפים כאן, לא להציץ בספוילרים של אחרים, לא להעליב שחקנים אחרים (אבל תרגישו חופשי לעלות לדמויות שלהם על העצבים) ולשמור על קצב התגובה. שחקן שלא יגיב במשך שבוע ללא הזהרה מראש יעוף מהמשחק.

יש להפריד בין out, in, ו-meta.

יש לצרף תיאור דמות בתגובה הראשונה, כלכם כבר מקירים זמן רב זה את זה והפכתם (ברצון או לא) ליחידה.

בבקשה תנסו ליהנות מהמשחק.

הוספתי מפה בעמוד הראשי לצורך הנוחות
מפה.jpg


in
אתם עומדים בחדר המשימות במוקד הארורים, ומביטים על הדלת של הבניין, ממתינים לאיירן וסיבורוס שיגמרו לבחור לכם משימה, עבר זמן רב מאז היום שזומנתם, והרבה קרה מאז, הפשיטה על המקדש, חיסול של אחוז גדול מהכפר (ושל אביר שחור מטריד), ועוד מגוון משימות, חלק מחברי הצוות נהרגו במשימות לאחר מכן ואחרים זומנו תחתם, דם מכתים כעט את ידכם יותר מאי פעם ואין ספק בדבר אחד, אתם בחלט זכאים בזכות לתואר ארורים
 

אביעד

פונדקאי ותיק
קווי, הקוסם, יושב בחדר בחוסר מעש. הוא עוד לא סיים להכין את הלחשים שלו - הוא יעשה את זה אחרי שיקבל את המשימה. הוא לבוש בגלימות מלאות כיסים ריקים - הוא אינו נושא עליו מגילות - הוא לא זקוק להן. מתוך הרגל הוא לא מפעיל את סימן הארורים שלו, זה לא טוב לבלוט בעולם החיים.
 

ליזי

פונדקאי ותיק
לאייג'ווין הצעירה יש מראה שבהחלט לא מתאים לארורה - היא דומה יותר למלאכית מאשר לשדה. עורה כסוף-בהיר, שיערה ועיניה לבנים לגמרי. היא תמיד עטופה בגלימה שלה, וכרגע משחקת עם סיכה בצורת חצי סהר - הסמל הקדוש של האלה הפטרונית שלה, ט'הירה, שאנשי הכת שלה לימדו את אייג'ווין סודות קסומים בם היא משתמשת בקרב. במהלך הזמן בה הייתה חלק מהצוות הספקתם להכיר אותה כמוקיונית שלא נהנית מדבר כמו מליצור כאוס ולענות את בני התמותה - ייתכן כי חלקכם מעריכים את הצורך ההרסני שלה, ולאחרים האופי השובבי עלה על העצבים.
 

liorgonen3

פונדקאי ותיק
ארפנוס שקט, אולי אפילו שקט מאוד בזמן האחרון, האלף הגבווה לבוש בגלימה השחורה הטיפוסית שלו, עם סמל המשפחה שלו רקום עליה, נתמך במקל הליכה שהוא לא באמת זקוקו לו. עיניו הקרות ונשימתו האיטית כמעט גורמות לכם לחשוב מידי פעם שהוא בקושי חי בעצמו, ורק ניסיון העבר שלכם איתו לימד אתכם שהוא מסוגל לדמם.
סמל הארורים שלו, או לפחות מה שאמור להיות סמל הארורים שלו הוא פסוקי התפילה שמקוקעים לצווארו, חלקם עדיין זוהרים באור לבן בוהק מידי פעם, אלה מכם שידעו דבר או שניים על האלים מזהים שמדובר בפסוקי תפילה לאדון האור, שאמורים לעמודים בסטירה מוחלטת לכוחות האוב החזקים של האשף, ובניגד לכם, הוא מעולם לא העלים את הסמל. למעשה הוא מעניק לו מעט חרדת קודש וכבוד, עד כמה שאחד כמוהו שמעולם לא השתחווה בפני אל, מסוגל לתת.

האל מתים של ארפנוס
נורדרייק- דרייק קרח זומבי מהיר
Fast Zombie Frost Drake
XP: 1,200
NE Large undead (cold)
Init +6; Senses darkvision 60 ft., low-light vision, scent, snow vision; Perception +12


DEFENSE

AC 14, touch 11, flat-footed 12 (+3 natural, -1 size, +2 Dex)
HP 65 (10d8+34)
Fort +3, Ref +5, Will +5
Immune undead immunities


OFFENSE

Speed 30 ft., burrow 20 ft. (snow only), fly 60 ft. (clumsy)
Melee bite +13 (2d6+7 plus 1d6 cold), tail slap +8 (1d8+3), slam +13 (1d6+7), 2 slams +13 (1d6+7)
Space 10 ft., Reach 10 ft.
Special Attacks quick strikes


STATISTICS

Str 24, Dex 15, Con 18, Int 8, Wis 10, Cha 10
Base Atk +7; CMB +15; CMD 27
Feats Toughness

SPECIAL ABILITIES

Quick Strikes (Ex) Whenever a fast zombie takes a full-attack action, it can make one additional slam attack at its highest base attack bonus.

פנרסיס- זאב אימים שלד מדמם
oody Dire Wolf Skeleton
XP: 800
N Large undead
Init +7; Senses darkvision 60 ft., low-light vision, scent; Perception +8


DEFENSE

AC 17, touch 12, flat-footed 14 (+3 Dex, +5 natural, -1 size)
HP 32 (5d8+10); fast healing 2
Fort +3, Ref +4, Will +2
Defensive Abilities channel resistance +4; DR 5/bludgeoning; Immune cold, undead traits


OFFENSE

Speed 50 ft.
Melee bite +6 (1d8+4 plus trip), 2 claws +6 (1d4+4)
Space 10 ft., Reach 5 ft.


STATISTICS

Str 19, Dex 17, Con -, Int -, Wis 10, Cha 14
Base Atk +3; CMB +8; CMD 21 (25 vs. trip)
Feats Improved Initiative
SQ deathless

Deathless (Su) A bloody skeleton is destroyed when reduced to 0 hit points, but it returns to unlife 1 hour later at 1 hit point, allowing its fast healing thereafter to resume healing it. A bloody skeleton can be permanently destroyed if it is destroyed by positive energy, if it is reduced to 0 hit points in the area of a bless or hallow spell, or if its remains are sprinkled with a vial of holy water.


סטראד,סטריקס וסטרו
Giant Mosquito CR 3
XP 800
NE Medium undead
Init +7; Senses darkvision 60 ft., scent; Perception +9

______________
DEFENSE
______________
AC 19, touch 17, flat-footed 12 (+7 Dex, +2 natural)
hp 36 (9d8)
Fort +3, Ref +10, Will +6;
Immune mind-affecting effects;
Defensive Abilities : DR 5/bludgeoning. immunities granted by the undead
______________
OFFENSE
______________
Speed 20 ft., fly 60 ft. (clumsy)
Melee bite +11 (1d8+7 plus bleed , and grab)
Space 5 ft.Reach 5 ft.
Special Attacks bleed (2d4),

______________
STATISTICS
______________
Str 20, Dex 25, Con 0, Int -, Wis 10, Cha 10;
Base Atk 6; CMB +11 (+15 grapple); CMD 28 (36 vs. trip)
Skills

______________
Burst (Ex)
When an exoskeleton is destroyed, its desiccated husk bursts, releasing the dusty remains of the vermin’s insides into the surrounding air. Any creature adjacent to an exoskeleton when it bursts must succeed at a Fortitude save or become staggered for 1 round as it coughs and sneezes. Creatures that don’t need to breathe are immune to this effect. If the exoskeleton has 10 or more Hit Dice, the victim is instead nauseated for 1 round. The save DC is equal to 13
 

yds

פונדקאי ותיק
לינה משוטטת בחדר בחוסר מעש, בועטת ברגליה חתיכות בלתי נראות של אבן, זנבה העבה מצליף מצד לצד באי נחת. בהיסח הדעת, היא מעבירה לשון מפוצלת על ניביה החייתיים-משהו, ומתעסקת בציפורניה הצבועות בחפתי השרוול שלה, מנקה מהם שאריות של אבק ודם יבש.
בגדי המעמד הגבוה שלה בולטים בחדר, ושריון הגוף הבוהק שלה נראה משונה כשהוא לבוש על גנגסטרית נמוכת מעמד במקום על איזה סייף נועז


סימן הארורים שלה הוא גם על צווארה, אם כי במקרה הזה מדובר בצלקת רחבה שמתמשכת לצד גרונה ועולה לסנטר שלה, והיד שלה קופצת אליה אוטומטית מדי פעם, מסיטה את השרוול וחושפת את מה שנראה כמו פצע כואב למדי כשהיא הייתה בחיים

עריכה
RIP לינה, נשחק בהזדמנות אחרת

ברוך הבא סיילאס מסכת עצם
סיילאס מסכת-עצם

סיילאס נולד בין המתים - מטאפורית, ומילולית. משפחתו נודעה ברבים ברחבי הממלכה בתור גדולי המנתחים והרופאים בתקופת המלחמה, ואפילו כוהנים דגולים של האור פנו אליהם כדי לפתור בעיות שהקסם הקדוש לא הצליח לפתור

העיסוק ברפואה בשעת מלחמה הפך את משפחתו של סיילאס לעשירה, והוא גדל באחוזה כשהוא מוקף בחדרי נתיחת גופות, סכינים, שיקויים, ותחבושות.

מגיל צעיר הוא גילה כשרון לצד היותר התקפי של שימוש בידע אנטומי, ונשלח לשדה הקרב כדי לתפקד כחובש קרבי.

שם, בשדה הקרב, הוא גילה בפעם הראשונה את טעמו המצער של האובדן, ואת תחושתה המשכרת של הכוח. אילו עוררו בתוכו רצונות פראיים לחזק את הרפואה, לחדש אותה ולשפר אותה. הוא החל לנדוד בעולם, לאסוף שיטות ריפוי עתיקות שכוחות הטוב מאסו בהן, כשרק הנשר שעימו התיידד במהלך שנותיו בחזית אירח לו לחברה.

הוא בנה לעצמו מודל ניסויי, יצור קטן ומעוות שהיה ההוכחה החיה לכך שהקסם הדמוני יכול לסייע בריפוי. הכוהנים...לא קיבלו את זה יפה

סיילאס, שבשלב זה היה כאחוז טירוף בעניין יכוחותיו, כשרונותיו ומחקרו, מת בעודו מגונן על המגילות שלו מפני הפולשים שהחל לפתח נגדם פראנויה לפני שנים כה רובות.

הוא היה בטוח שהכל אבוד, והיה מוכן לנצל את שארית חייו בהתבודדות אומללה בעולם התחתון - עד שהארורים הגיעו, הציעו לו תחושת שייכות, מטרה, מקום לבחון את התיאוריות שלו, מאבק שאם הוא רק ינצח בו הוא יוכל להפיץ את הידע שלו.

והוא לא יתן לאף אחד - יהיו אילו פלדינים, אצילים, או כוחות הגיהנום עצמם - לעצור אותו מלהגיע ליעדו.


מראה: סיילאס הוא איש שרירי ונמוך, חיוור עם עור עטוי צלקות, ואחת מעיניו אדןמה עקב שימושו בקסם דמוני.

הןא מסתובב עם חולצת שרשראות שעליה היה בעבר הסמל המשפחתי שלו, לפני שזה נחרך באש שעליה הוא הועלה על המוקד.

סימן הארורים שלו הוא הנקודה במצחו שדרכה הוא מוסמר לקיר בזמן שהאש בערה סביבו
הוא לובש מעיל חום ארוך, מלא סכיני מנתחים וכלי עבודה, בצירוף מסכת עצם לבנה ואטומה, ועל גופו נע באיטיטת גידול-יצור חי שהוא יצר במעבדתו לפני שהרגו אותו.

https://www.myth-weavers.com/sheet.html#id=2218451
 

tkhag1

פונדקאי ותיק
קווי
אתה יודע... קול מהדהד במוחו של קווי אני יכול לומר לך הכל ולא כלום, אבל אין לך מושג מה זה אומר נכון? הקול הזר מגכח אבל אני יכול להציע לך הזדמנות שלישית... אם בכלל אפשר לקרוא לה כך... אתה לא רוצה לשבור את המעגל לשם שינוי?
לינה
לינה לינה לינה... קול מהדהד במוח של הזדה החיים חילקו לך יד קשה... אבל הצלחת להגיעה רחוק גם עם הקלפים העלובים שלך הקול צוחק קלות זה היה מרשים... עם זה לא היה כל כך אופיני לסוגך הקול אומר בטון של עצב גם בפעם השניה לא חילקו לך קלפים טובים... מה דעתך לחלק אותם בפעם השלישית?
אייג'ווין
רוב היצורים שיראו את חייך ינידו את ראשם באכזבה קול מהדהד במוחה של האסימרית אבל אני... כשאני מביט בך אני מתקשה שלא לבכות... הקול משמיעה אנחה החיים שלך הם בדיחה עצובה, אבל את מעדיפה לצחוק במקום לבכות הא? אפשר לשמוע סימפטיה בקולו בפעם הראשונה חונחת על ידי הכוהנים שעיצבו את חייך, בפעם השניה על ידי השדים והאלה אשר שלחה אותך לכאן... אימרי לי, מה דעתך על פעם שלישית? ללא קשרים, ללא התחיבויות... רק להיות מי שאת רוצה להיות?
ארפנוס
צחוק מהדהד בראשו של ארפנוס אתה יודע... מכל הרוצחים, הבוגדים, עלובי החיים שמתאספים כאן אתה הגרוע ביותר קול לוחש בארסיות באוזנו של האלף לא כי עזבת את האלים, לא כי הרגת את הכוהן ולא כי צודדת באביך הקול אומר בבוז אתה העלוב ביותר כי אתה בניגוד לאומללים האילו ידעת מה הוא הצד השני הקול אומר בכעס ויתר על כך את יכול להגיע למטרה שלך, יכול לעזוב, יכול לחקור את הקסם השמימי להתכחש לאלים ובו זמנית גם לא לפגוע בנשמה בודדת הקול יורק אבל את בחרת לפגוע באנשים, אתה בניגוד עליהם בחרת בפעם הראשונה... אך עלי להודות שהפעם השניה לא השאירה לך הרבה בררה הקול שואל בהירהור מה תעשה בפעם שלישית?
איירן הסקבוסית אדומת השיער וסיבורוס מלכית החבלה צועדות לחדר, שניהן נראות טוב הרבה יותר מאז היום ההוא שהם זימנו אותכם, הם חוגרות ציוד לחימה וקסם מהסוג היקר וכוח פועם מהן, הן כבר לא השדה והשטנית המורעבות שזימנו אותכם ביאוש, הם הרבה יותר מכך...
איירן מחייכת "המשימה שלכם אמורה להיות פשוטה, קבוצת אבירים מלווה כעט ספינה עם חפצי ריפוי לעיירה גוססת שחבורת ארורים אחרת הדביקה במחלה קשה העמידה לקסם, אתם תופיעו על הספינה באופן ישיר, תחסלו את האבירים ותחרימו או תשמידו את אספקת הריפוי, זה אמור להיות זריז" סיברוס מביטה בכם "יש שאלות?" היא שואלת בטון הלא מרוצה הקבוע שלה
 

yds

פונדקאי ותיק
לינה מושכת בכתפיה באגביות, ומהנהנת ''סגור מבחינתי. כל הזדמנות לתת מכות לאביר זו הזדמנות שאני מוכנה לקחת"
מבוהלת יותר משהיא מראה, לינה מנסה להישאר רגועה בתוך החלל המוחי. היא מכחכחת בגרונה (באופן מטאפורי), ופועה חזרה אל...החלל הריק?
"מי אתה? מה אתה רוצה ממני?"
 

liorgonen3

פונדקאי ותיק
ארפנוס
אני אשלוט בהם. עונה ארפנוס לקול.אני אלמד אותם לפחד ממני, ולכבד אותי.

ארפנוס לא עונה, הוא נראה... כמעט עסוק במשהו אחר. או שאין לו שאלות בכלל.
 

ליזי

פונדקאי ותיק
אייג'ווין
"אני לא בטוחה למה אתה מתכוון" עונה אייג'ווין בשעשוע לקול המוזר בראשה, לאחר רגע ראשוני של עניין, "אנשים עצובים הם הכי מצחיקים! ואם החיים שלי הם בדיחה אחת גדולה עבורך, עשיתי את עבודתי נאמנה! אבל..." היא תוהה לרגע, "ספר לי עוד על ההצעה שלך..."

אתם שמים לב שאייג'ווין מצחקקת לרגע, כאילו באופן בלתי נשלט, אבל אז היא מתנערת ומפנה מבטה אל השדות. "כמובן, גבירותיי היקרות, כל מה שתרצו!" היא נופלת על ברכיה ונותנת נשיקות קטנות לרגליה של איירן כמנהגה הקטן להתחנף לסקובוסית
 

yds

פונדקאי ותיק
לינה מושכת בכתפיה ''אם הם מנסים לרפא מחלה קסומה זה אומר שיש להם אנשים שטובים בדברים האילו. הם מן הסתם יוכלו לזהות רעלים''
 

tkhag1

פונדקאי ותיק
ארפנוס
אתה שוטה, אך כך או כך... הקול אומר בעודו נמוג
אייג'ווין
הקול נאנח אכן בדיחה עצובה, את עוד תראי
אייר מהנהנת "אכן כן וגם העיירה הזו כבר מחוסלת פחות או יותר" "חוץ מזה משעשע יותר לראות חיה גוססת לעיטה מאשר לגרמור אותה במכה מהירה" מוסיפה סיבורוס בחיוך סדסטי "בכל אופן יש שאלות נוספות?" שתיהן שואלות
 

yds

פונדקאי ותיק
לינה מצדיעה ברישול, חיקוי לגלגלני של חיילי המשמר בהם נלחמה יותר מפעם אחת ''שלילי חזק, המפקדת. בואו נלך להרביץ לכמה דברים''
 

tkhag1

פונדקאי ותיק
אתם מובלים לחדר השיגור, חדר גדול בו מוצב מעגל מחומש עצום, איירן וסיברוס מתחילות לזמר בשפה עתיקה בעודכם נעמדים במעגל, המעגל זוהר באור שחור ואדום כרגיל ומסתובב כנגד כיוון השעון, המעגל פועם בכוח המוכר שלו...עד שמשהו משתבש המעגל נעצר ומשנה את צבעו ללבן, מבט מהיר למטה מגלה לכם שהמחומש הצמיח קודקוד נוסף והפך למגן דווד, המעגל פועם בעוצמה ומתחיל להסתובב עם כיוון השעון איירן מועדת לאחור מבולבלת בעוד סיברוס צועדת קדימה ומושיטה את ידה "מה לכל ה..." האמרה נקטעת בצווחה כאשר מלאכית החבלה נזרקת בכוח לאחור והעולם מלבין מסביבכם.
הבטחתי לכם הזדמנות שלישית קול מהדהד באוויר ואני מקיים.

אתם מוצאים את עצמכם ביער עצי ברוש עתיקים שגבעות נמוכות מפוזרות בו פזורות בו,דף נעוץ בפגיון על העץ שמולכם, מפה קטנה שעליה מצורף מסמך קטן.

המסמך חתום תחת "בברכה הקול בראש שלכם" מידע כללי על האיזור:
ברוכים הבאים לארבעת הפלחים! ארץ הספר!

אליהרנה ארץ האלפים
היער הנטוש ואגם הינסטר מסמנים את גבולות ממלכת האלפים, כל מה שדרום לשם (כולל רכס היבלות) שייך לבני האנוש, היער הנטוש הינו מקום שקט שחיים בו חיות קטנות בעיקר, צמוד למים ממוקדת קודלק, עיר נמל בנויה למחצה ונטושה, זכר לשאפתנות האנושית שחלוש על המפרץ השקט 400 שנה לפני כן.
הינסטר היא עיירה קטנה הקרויה על שם האגם, מקום טוב למשכר בפרווה, חיבור המסחר בין הינסטר ובולדרד.
בולדרד, ארץ בני האדם
גבולותיה של ארץ זו מצויים בים השקט הינסטר ובמדבר המבוך, רשמית.
אגם טי טוואן הוא מרכז המשכר של בני האנוש בחלק זה של הארץ זו שופע דגים והבסיס הכלכלי של טי טוואן, המשמר הישן הוא נטוש זכר לעוצמתו הצבעית של גנרל רינגס שעל שמו קרוי מישור רינגס, בסיס חקלאי עם כפר קטן בשם טינדר.
אזורים השייכים רק רשמית לארץ זו הם:
רכס היבלות, גבעות השורצות בשבטים פראיים ומסוכסכים.
הביצה הלבה: או ביצת העכביש על פי המקומיים, שמה כן היא, שורצת ביצורים מזוועים ואתר רביה עבור חלק מהזוועות של המפרץ השקט, מופרדת ממישור רינגס בשרשרת קטנה של גבעות.
ההרים החשוכים: רכס הרים המוצל תמיד ללא יוצא דופן מסוכן גמו הביצה עם לא יותר.
בנוסף לכך יש את רכס הרי הברזל הנמצא בשליטה של מבצר הגמדים רוק מער בהר הגדול ביותר, המקום מוכר על ידי בולדרד
אתרים מסתוריים במקום הזה כוללים את המגדל הכחול, מגדל מיסטורי העתיק יותר מזקני האלפים אך הנראה כאילו הזמן לא הרים עליו יד, אף אחד מעולם לא חזר משם.
ועל הגבול עם מדבר המבוך שוכנת ליינסטור,הריסות של עיר וציוויליזציה עתיקה.
מדבר המבוך
מדבר עצום שקיבל את שמו הודות לנקיקים המשסעים אותו בצורת מבוך, מדבר בלתי אביר ללא בהמות מעופפות
המפרץ השקט
כאשר רינגס כבש את חבל ארץ זה הוא השתלט על היער הנטוש ללא ההתנגדות מצד האלפים וניסה לבנות עיר נמל בשם קודלק, הוא קרה למקום הרגוע למראה "המפרץ השקט" שם שקיבל משמעות חדשה כאשר התברר שמקום זה הוא מאחז אימה שורץ במפלצות ימיות ומערבולות הצצות משום מקום ובולעות ספינות ללא זכר. המפרץ שקט מאז נסיון הכבישה לפני 400 שנה, שקט מבני תמותה.

מפה:
ATTACH]
 

liorgonen3

פונדקאי ותיק
"עצור" אומר ארפנוס, "אני מתחיל להבין שאני לא היחידי ששמע את הקול הזה." הוא מוסיף מיד בתקיפות, "מה הוא אמר לכם?" הוא ספק שואל ספק דורש, "אם מישהו התעסק עם השדה, יש סיכוי שזה ישפיע עלינו."
 

yds

פונדקאי ותיק
לינה מרימה גבה שוב פעם "למה שאני אספר לך, ילד עצמות? אנשים כמוך מאוד אוהבים לקחת ידע, אבל אתם לא אוהבים לחלק אותו" היא נושמת את האוויר הצח ומחייכת, חושפת את ניביה המחודדים "אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת. נגיד תודה רבה לקול המוזר ונלך לנו לעשות את מה שזה לא יהיה שנשאר לנו לעשות כאן" פניה מקדירות "אני יודעת שלי יש כמה אנשים להכניס להם מכות"
 
Top Bottom