• הצטרפו לפורום הפונדק

    שלום וברוכים הבאים לפונדק, האתר המוביל בעברית על משחקי תפקידים, משחקי לוח, מיניאטורות, מדע-בידיוני ועוד.
    אחרי ההרשמה תוכלו לפרסם הודעות, לשלוח ולקבל הודעות פרטיות, למכור ולקנות משחקים, לחפש קבוצה למשחק ועוד!

    הרשמה / התחברות
  • שדרוג פורום הפונדק הסתיים בהצלחה, ברוכים הבאים לבית החדש שלנו :)
    למרות שהפורום דומה לפורום הקודם, מתחת למכסה תמצאו שלל חידושים - ואולי אפילו איזה באג או שניים. למידע נוסף, בקרו בנושא

דרקונים ונתונים [דו"נ 57] (PF) גנרל חורף

liorgonen3

פונדקאי ותיק
מעטים הטיפשים שתוקפים את השממות הקפואות האלה בחרוף הקשה, מדובר בשטח חסר חיים, שבו רק האמיצים ביותר או הטיפשים ביותר מסוגלים לשרוד, מקמות בהם הדם קופא בעוקרים ואנשים נחנקים מהרוק שלהם ההופך לקרח בגרון, נדרש קסם חזק ביותר כדי להתמודד עם היסודות, והקיסר הגדול חשב שדי בקסם הגנה פשוט מאיתני הטבע בכדי לכבוש את הממלכה הזו.

אבל כאשר צבאו צעד לעבר ערבות אלה, כנראה באמונה שהקור האז מסתיר סודות שכל ריבון היה רוצה להשיג בידו, הוא לא היה מוכן למפקד האימתני שמוביל את צבאותינו.

חייליינו הסתדרו בשורות לקראת המפגש עם צבאו של הקיסר, מוכנים להתנגשות הבלתי נמנעת, הם יכולו לשמוע את חיילי הקיסר שרים ממרחק, שמחים שהקסם שהקיסר העניק להם גרם להם להרגיש חמימים ונוחים גם בכפור האז של הטונדרה. בעוד חיילנו קפאו למוות בשורות, ניזונים ממעט המשאבים שנשארו לנו מהמלחמה הנוראה, אנשי הקיסר אכל ושתו ללא הפסק. הם האמינו שהניצחון בידהם, ושגיבורי המלחמה שלהם יכבשו למענם את ערינו.

אבל היה זה לב החרוף, ומגינה האמיתי של ממלכתנו הגיע להוביל את כוחתינו בקרב. סיפור האגדה התממש באחת בעוד כנפיו הבלנות הכו במשק רוח אדיר שהיה חזק יותר מרוחות הצפון. הבל פיו היה מסוגל להקפיא את הקרח עצמו. וטפריו החדים יכלו לשבור קרחונים במכה בודדת. גנרל חורף בא להגן על ממלכת הערבות הקרה, במלו תיפארתו הוא הוביל את חיילנו לקרב.

היה בכוחו להביס לבד את כל צבא הקיסר, אבל גנרל החורף היה נבון מספיק בשביל להיות יותר מרק שומר, הוא היה מפקד, הוא ידע להעניק לחיילנו את הפקודות שנדרשו להם בכדי להיות חלק אינטרגלי מהלחימה, הוא הפך ילדים לגברים, וגברים לגיבורים.
הוא חצב את ההיסטוריה של הממלכה. חצב אותה בקרח שהיה בעבר הדם שפעם בגופם של האויבים שלנו.


------------------------
גנרל החורף הוא דרקון עצום ועתיק, המקור המדויק שלו לא ידוע, ונראה שהוא חכם הרבה יותר מדרקונים לבנים אחרים, ההתנהגות הלא אופיינת שלו של לדאוג לאנשי הממלכה מכל איום חיצוני גרם לאגדה סביבו שמספרת שהוא אולי לא דרקון אלא מלאך או התגלמות אלהוית כלשהו שנועדה להגן על הממלכה. כאשר בכל פעם שצבא אויב צר על הממלכה, הדרקון העצום מופיע ברגע הנכון כדי להוביל את הצבאות. הוא מעלום לא מחסל את האויב לבדו, ולמעשה מחנך בפעולתיו את צבא הממלכה נכון יותר, דואג שבפעם הבאה שאיום יקום עליה, יהיה לצבא הממלכה היכולת להתמודד מול האיום מבלי התערבותו של גנרל חורף.

אבל האגדות ממשיכות, ואומרת שבכל פעם שהשלג יורד על אדמות אלה, בכל פעם שרוח קרה מאיימת לשבור גם את החזק שבגברים. זהו לא פחות מגנרל החורף אשר מקשיח את תנאי המחייה בערבות אלה, מעצב בקרח את גדולי הגיבורים שהארץ הזו תדע.

נתונים
general winter CR 23
XP 819200
N Colossal Dragon (Cold, Water)
Init +7; Senses Low-Light Vision, See in Darkness, Darkvision 60ft, Blindsense 30ft; Perception +39
Auras Aura of Despair
------------------------------
DEFENSE
------------------------------
AC 42, touch 6, flat-footed 38 (-8 size, +3 Dex, +1 dodge, +36 natural)
hp 434 (28d12+252); Regeneration 10
Fort +27, Ref +19, Will +26
DR 15/Adamantine Immunities Cold, Mind-Affecting SR 38
Weaknesses Fire Vulnerability
------------------------------
OFFENSE
------------------------------
Speed 100 ft., fly 200 ft., swim 200 ft., burrow 100 ft.
Melee 2 claws +37 (3d6+16 plus 2d6 cold) , 2 wings +34 (2d6+16) , bite +34 (4d6+16) , tail lash +34 (4d6+16)
Space 40 ft.; Reach 40 ft.

Sorcerer spells known: (CL 23, Concentration +33)
9th-(7/day, DC 29) Shades, Mass Hold Monster, Gate
8th-(7/day, DC 28) Antipathy, Polar Ray, Horrid Wilting
7th-(7/day, DC 27) Elemental Body IV, Plane Shift, Grasping Hand
6th-(8/day, DC 26) Mass Fox's Cunning, Contingency, Mage's Lucubration
5th-(8/day, DC 25) Cloudkill, Baleful Polymorph, False Vision, Break Enchantment
4th-(8/day, DC 24) Resilient Sphere, Shout, Lesser Globe of Invulnerability, Lesser Geas
3rd-(8/day, DC 23) Rage, Summon Monster III, Magic Circle against Chaos/Evil/Good/Law, Deep Slumber
2nd-(9/day, DC 22) Daze Monster, Invisibility, Hypnotic Pattern, Alter Self, Make Whole
1st-(9/day, DC 21) Unseen Servant, Color Spray, Hold Portal, Summon Monster I, Alarm
0th-(at will, DC 20) Touch of Fatigue, Open/Close, Acid Splash, Daze, Prestidigitation, Mage Hand, Dancing Lights, Resistance, Read Magic

Special Attacks Frost Nova (23d6, DC 30), Breath Weapon (70ft. cone, 23d8 cold damage, Reflex DC 33 for half, usable every 1d4 rounds), Hinder Spellcasting, Elemental Attack (2d6 cold)
------------------------------
STATISTICS
------------------------------
Str 42, Dex 16, Con 28, Int 22, Wis 26, Cha 30
Base Atk +28; CMB +52; CMD 65
Feats Cleave, Combat Reflexes, Dodge, Great Fortitude, Improved Initiative, Improved Sunder, Improved Vital Strike, Iron Will, Mobility, Multiattack, Power Attack, Skill Focus (Fly), Vital Strike, Weapon Focus (claw)
Skills Fly +37, Intimidate +41, Knowledge (arcana) +37, Knowledge (geography) +37, Knowledge (history) +37, Knowledge (nobility) +37, Knowledge (religion) +37, Linguistics +37, Perception +39, Sense Motive +39, Spellcraft +37, Swim +47
Languages Common
SQ Dragon Traits, Does not Sleep, Freedom of Movement
------------------------------
SPECIAL ABILITIES
------------------------------
Elemental Attack (Su)
A general winter's claw attacks are coated in cold, causing an additional 2d6 cold damage with each attack.

Frost Nova (Sp)
A general winter can conjure a spectral wave of frost, causing 23d6 cold damage to the main target and 23 cold damage to any targets within 10 feet, with a DC 30 Fortitude save for half damage.

Breath Weapon (Su)
A general winter can exhale a 70ft. cone of cold as a breath weapon. This attack causes 23d8 damage and allows a DC 33 reflex save for Half damage. general winter can use its breath weapon once every 1d4 rounds.

Hinder Spellcasting (Ex)
Whenever a creature attempts to cast a spell in a general winter's space or an area it threatens, the caster must make a concentration check of DC 20 + spell level. Using skills that involve patience and concentration requires a DC 20 Will save.

Dragon Traits
A dragon is a reptile-like creature, usually winged, with magical or unusual abilities.
-Darkvision 60 feet and low-light vision.
-Immunity to magic sleep effects and paralysis effects.
-Dragons breathe, eat, and sleep.

Aura of Despair (Su)
Enemies within 10 feet of a general winter are overcome with despair, and take a -2 penalty on all saving throws.

See in Darkness (Su)
A general winter can see perfectly in darkness of any kind, even that created by a 'Deeper Darkness' spell.

Freedom of Movement (Su)
A general winter has continuous 'Freedom of Movement', as the spell.

------------------------------
ECOLOGY
------------------------------
Environment:
Organization:
Treasure:
 

rui

The Storyteller Archmage
צוות הפורום
בצבא של ויני
אחד השמות המוצלחים ביותר שראיתי לדרקון, מדויק ויצירתי! כמובן שגם הקראנץ' עשוי נפלא.
 
Top Bottom