מתארגן מפגש פונדקאים לקראת תחילת הקיץ, לפרטים ולבחירה של המועדים הפנויים, השתתפו בסקר: מפגש פונדקאים - סקר

הגזעים של אן

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
סמיילים
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :evil: :twisted: :roll: :wink: :idea: :mrgreen: :flame: :bones: :orccooldark: :orcteeth: :orc: :orc?: :orcidea: :orcwink: :orcshock: :gah: :devil: :clap: :dragon: :cthulhu: :bang: :coffee: :fire: :beer: :pirate:
צפה בסמיילים נוספים

BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים פעילים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: הגזעים של אן

Re: הגזעים של אן

על ידי פלאפי » 10 נובמבר 2007, 11:26

נרוב שכח לציין שעזרתי לו עם הקאלי :)

Re: הגזעים של אן

על ידי Icel » 09 נובמבר 2007, 23:03

מגניב!
גם אני מתלבט בין סייר לברברי...
אני חושב סייר, בסופו של דבר.

גם האולאן סבבה.

על ידי the Nerubian » 08 נובמבר 2007, 21:26

קאלי
- דמוי-אדם (זוחל). הקאלי אנושיים מספיק כדי להחשב לדמויי-אדם, אולם הדם האנושי שלהם גם מועט מכדי שיחשבו כבני-אנוש. הם זוחלים לכל דבר, למרות שהם חמי-דם.
- בינוני: כיצור בינוני, הקאלי אינו נהנה מאף מתאמי גודל.
- מהירות הבסיס של הקאלי היא 9 מטרים.
- 2+ זריזות, 2- חוכמה. הקאלי הם זריזים וגמישים בצורה נחשית, אולם בעלי הלך-מחשבה זר וחוצני.
- נשק טבעי: לקאלי בדרגה הראשונה יש התקפת נשיכה כהתקפה טבעית ראשית. היא גורמת 1ק3 נקודות נזק, ועוד פעם וחצי מתאם הכוח שלו (כהתקפה טבעית יחידה). הוא רשאי לתקוף עם נשיכה בנוסף לשימוש בכלי נשק, אולם במקרה כזה הנשיכה במבוצעת כהתקפה משנית, עם מחסר 5- לגלגול ההתקפה, וזוכה רק במחצית מתאם הכוח כתוסף לנזק.
- פליטת מים (ד"ל): שלוש פעמים ביום, קאלי מסוגל להשתמש ביכולת דמוית הלחש יצירת מים, בדרגת מטיל 1. זמן ההטלה הוא סיבוב מלא.
כמות מים כזו מספיקה כדי להרוות את צימאונם של הקאלי ועוד יצור בינוני אחד, ללא הגבלה, במרבית תנאי מזג האויר.
- עור זיקית (י"ד): הקאלי מסוגל לשנות את צבע קשקשיו כרצונו. הוא זוכה בתוסף גזע 4+ לכל בדיקות ההסתתרות. התוסף אובד כאשר הקאלי עוטה אדרת, גלימה, שריון, או מלבוש אחר אשר מכסה את רוב גופו.
- חוש מזג-אויר: קאלי מסוגל לדעת מה יהיו הטמפרטורה הממוצעת, כמות העננים והמשקעים, במשך מספר פרקי-זמן של 8 שעות (עבור כל פרק זמן של 8 שעות, מתקבלים הנתונים הממוצעים לו). הוא מבצע בדיקת השרדות, ועבור כל 5 נקודות מעל 8, הוא מגלה מידע על פרק זמן נוסף, כרונולוגית (תוצאה של 13 תגלה מהו המצב ב-8 השעות הקרובות, בעוד שתוצאה של 18 תגלה מידע על 8 השעות הקרובות, ו-8 השעות שאחריהן).
הקאלי זוכה בתוסף גזע 2+ לבדיקות השרדות למטרה זו.
- מקצוע מועדף: סייר. בנוסף, דרגות הגזע של הקאלי נחשבות כמקצוע מועדף שני עבורו.
- מתאם דרגה: 0+.
דרגות גזע הקאלי:

ק"פ: ק8
תה"ב: בינוני.
הצלות: קשיחות ותגובה חזק, רצון חלש.
מיומנויות מקצוע: אומנות הבריחה, איום, הסתתרות, זיהוי, זיהוי מניע, חיפוש, טיפול בחיות, טיפוס, ידע (גאוגרפיה), ידע (דת), ידע (היסטוריה), ידע (טבע), ידע (מאגי), מלאכה, משלח-יד, ריכוז, שחייה, שימוש בחפצי קסם, תורת הלחשים, תנועה שקטה, תרמית.
נקודות מיומנות לדרגה: 4+ מתאם תבונה.

יכולות מקצוע לפי דרגה:
1. עמידות של זוחל, חוש ריח
2. בן-הגשמים, משב רוח, שריון טבעי 1+
3. ענן ערפל, התעלות נחש-הגשם

מאפייני מקצוע:

שליטה בכל נשק ובשריונות: הקאלי זוכה בשליטה בכל כלי הנשק הפשוטים, וכן בכלי הנשק הבאים: גרזן הטלה, גרזן יד, חרב קצרה, להב-מוט, גרזן-מוט. הוא אינו שולט בשריונות, אך שולט בכל המגינים מלבד מגן-צריח.
עמידות של זוחל (י"ד): הקאלי מסוגל לשרוד זמן רב ללא מזון, תוך כניסה למצב של תרדמת חלקית. הוא רשאי לגרום לעצמו לנקודת נזק זריזות אחת, על מנת להמנע מהצורך לאכול במשך שבוע. כמו נזק שנגרם מרעב או צמא, נזק הזריזות הזה אינו ניתן לריפוי בשום דרך, מלבד אחת. אם הקאלי זכה לאכול כראוי, הוא מתחיל לרפא את נזק הזריזות בקצב הרגיל, ואז גם ניתן לרפא את הנזק תוך שימוש בקסם או בטיפול רפואי.
חוש ריח (י"ד): החל מדרגתו הראשונה, הקאלי זוכה ביכולת חוש הריח, כפי שמתואר במגדיר המפלצות ובמדריך לשה"ם.
בן-הגשמים: בדרגתו השנייה, הקאלי מפתח עמידות יוצאת דופן בפני פגעי מזג האויר הגשום של ארץ מולדתו. הוא זוכה בהתנגדות 5 לחשמל ובהתנגדות 5 לקור.
משב רוח (ד"ל): החל מדרגתו השנייה, הקאלי לומד לתעל את כוחותיו הקשורים למזג האויר טוב יותר. שלוש פעמים ביום, הוא מסוגל ליצור משב רוח, כמו הלחש בשם זה, בדרגת מטיל השווה לק"פ שלו.
שריון טבעי 1+. בדרגתו השנייה, עורו הקשקשי של הקאלי מעניק לו הגנה מפגיע פיזית.
ענן ערפל (ד"ל): החל מדרגתו השלישית, הקאלי לומד לתעל את כוחותיו הקשורים למזג האויר. לרצונו, הוא מסוגל ליצור ענן ערפל, כמו הלחש בשם זה, בדרגת מטיל השווה לק"פ שלו. זמן ההטלה הוא סיבוב מלא.
התעלות נחש-הגשם: בדרגתו השלישית, הקאלי מתקרב יותר למורשת הנחש שלו. התקפת הנשיכה שלו גורמת כעת ל-1ק4 נקודות נזק (הגדלה זו בקוביית הנזק מצטברת עם כשרון ההתקפה הטבעית המשופרת, אם הקאלי לוקח אותו). הוא גם מפתח ערמומיות יוצאת דופן, וכבר אינו סובל מחסר גזע לערך החוכמה שלו.
כשרונות:
רק דמויות מגזע הקאלי יכולות לקחת את הכשרונות הבאים.

הרעלת מים [קאלי]
אתה מפיק ארס יוצא דופן- מים מתוקים.
דרישות: חוסן 13+, קשיחות בסיסית 2+, מיקוד נשק (נשיכה).
תועלת: התקפת הנשיכה שלך מחדירה מים ישירות למערכת הדם של הקורבן, ומדללת אותו. יצור חי שנפגע מהתקפת הנשיכה שלך, ואינו בעל תת הסוג מים, חייב בהצלת קשיחות (ד"ק 10 +חצי ק"פ הדמות +מתאם החוסן שלה). אם הוא נכשל בהצלה, הוא סופג מייד מספר נקודות נזק הכנעה השווה לערך הקשיחות הבסיסית שלך, כאשר תאי גופו מקבלים פחות חמצן מהדרוש להם.

זנב קרבי [קאלי]
הזנב שלך משמש גם בקרב.
דרישות: תה"ב 1+ לפחות.
תועלת: אתה זוכה בהתקפה טבעית משנית של מכת זנב. ההתקפה גורמת 1ק6 נזק +חצי תוסף הכוח שלך, וסובלת מחסר 5- לגלגול ההתקפה, אך זוהי התקפת גישה שאתה יכול להפעיל גם כנגד יריבים סמוכים. אתה יכול לבצע התקפות הכשלה בעזרת זנבך.

מטח גשם[קאלי]
למדת לתעל את מורשתך ליצירת גשם חזק.
דרישות: שלוש דרגות במקצוע הקאלי.
תועלת: הדמות מסוגלת ליצור זלעפות, כמו הלחש בשם זה, בדרגת מטיל השווה לק"פ שלה. שימוש במטח גשם דורש ניצול של יכולת פליטת המים. זוהי יכולת דמוית לחש.גם ערכתי את האולאן.

על ידי the Nerubian » 08 נובמבר 2007, 20:12

למעשה, קישרתי לאל האצטקי קאצלקואטל, הנחש המנוצה.

על ידי The Lost Shadow » 08 נובמבר 2007, 19:43

לילנד.

על ידי Darkness » 08 נובמבר 2007, 19:41

אני מניח שהוא מקשר בין נחשים קדמוניים לקואטל, שמוצג כנחש גדול עם כנפיים צבעוניות. גם יש את היצור ההוא שמתחיל בל' (נראה לי) ואני לא זוכר את שמו כרגע שהוא חצי אדם חצי נחש שוב, עם כנפיים צבעוניות.

על ידי Icel » 08 נובמבר 2007, 18:43

כמובן, לקאלי הייתי אומר שכדאי להעיף את "קר דם", ולתת תוסף לזריזות. אני לא יודע איך אייסל מדמיין אותם, אבל אני מדמיין אותם כבעי תרבות אצטקית משהו- אולי הם דומים במובנים מסויימים לנחשים יותר מאשר ללטאות? אולי לחלקם יש נוצות צבעוניות במקום קשקשים (כשרון שניתן ללקיחה בדרגה ראשונה, סטייל מוצא דרקוני הנ"ל)?
כן, הם אמורים להיות מבוססים על תרבות מזו-אמריקאית. וכן, הם אמורים להיות בני כלאים של אנשי נחש וקדמונים.
אבל אני לא יודע מה הנוצות קשורות?

על ידי the Nerubian » 02 נובמבר 2007, 09:09

קופיל כתב:ומה לגבי סאהוגינים? הם נחשבים לטאיים או כרישיים? וכן, אני שואל כדי להגיע ל20 התקפות בדד"פ 15 ו12 דרגות
ואיך סאהוגין קשור לגזעים של אן?
:|

על ידי דון גובלאונה » 01 נובמבר 2007, 21:15

אני הייתי אומר שהם יצורים מימיים, דגיים -כריזיים משהו כזה, לא לטאיים
חוץ מזה למה שתרצה 20 התקפות בסיבוב!?

על ידי קופיל » 01 נובמבר 2007, 20:51

ומה לגבי סאהוגינים? הם נחשבים לטאיים או כרישיים? וכן, אני שואל כדי להגיע ל20 התקפות בדד"פ 15 ו12 דרגות

על ידי the Nerubian » 01 נובמבר 2007, 20:41

בהחלט.

אני מתכוון לחכות עד שאייסל יגיב על הפסקה האחרונה בהודעה שלי, ולפיה אבנה את הקאלי.

על ידי The Lost Shadow » 31 אוקטובר 2007, 18:42

הנורביאן, כשרון [לטאי] אומר שרק לטאישים [או לטאים, אם קנית את איי הסערה :) ] יכולים לקחת אותו?

על ידי the Nerubian » 31 אוקטובר 2007, 11:03

לחלוטין במקרה, יש לי קובץ של גזעים לטאיים על המחשב. אפשר להשתמש בהם כבסיס:

לטאיש, שמש-קרה:
2+ חוסן, 2- תבונה, 2- כריזמה. הלטאישים חסונים במיוחד, אבל בעלי אינטיליגנציה מעט פרימיטיבית וחסרי כושר שכנוע.
גודל בינוני. כיצור בינוני, ללטאיש אין שום מתאם גודל.
מהירות בסיס 9 מטר.
שריון טבעי 1+. ללטאישים קשקשים חזקים.
נשקים טבעיים: שני טפרים (1ק3) כנשק ראשי ונשיכה (1ק4) כנשק משני.
תוסף גזע 4+ לבדיקות שחייה, 2+ לקפיצה ואיזון. זנבם של הלטאישים מותאם לחתירה וגם עוזר להם לאזן את עצמם.
ראייה באור קלוש.
עצירת נשימה: לטאיש יכול לעצור את נשימתו למשך זמן השווה לפי 4 מערך הכושר שלו לפני שהוא נחשף לסכנת טביעה.
קר דם: לטאישים סובלים משארית אבולציונית של דם קר. הם סובלים מחסר 2- להצלות כנגד השפעות קור. בסביבות שהן קרות מספיק על מנת לגרום נזק קור, הלטאיש מואט ב- 3 מטר (אבל מהירותו לא תרד אל מתחת ל- 3 מטר) והוא נחשב עייף, ללא הצלה. ההשפעות מוחלות למשך סיבוב אחד גם אם הלטאיש נכשל בהצלה כנגד התקפה הגורמת נזק קור (או נפגע, במקרה של התקפה שאינה מאפשרת הצלה). ההשפעות לא מצטברות.
שפות אוטומטיות: דרקונית, ומדוברת או תת קרקעית. השפה הנוספת לדרקונית נקבעת לפי מוצאו של הלטאיש.
שפות בונוס: תת קרקעית, מדוברת, גובלינית, גנולית, סילוואנית, ענקית. לטאישים חכמים דוברים את שפות שכניהם.
מקצוע מועדף: דרואיד.
מתאם דרגה: 0+


לטאיש, זיקית-צל:
2+ חוסן, 2- זריזות. הלטאישים חסונים במיוחד, אבל בעלי תגובות איטיות יחסית.
גודל בינוני. כיצור בינוני, ללטאיש אין שום מתאם גודל.
מהירות בסיס 6 מטר.
ראייה באור קלוש.
שריון טבעי 1+. ללטאישים קשקשים חזקים.
תוסף גזע 4+ לבדיקות טיפוס, 2+ איזון. זנבם של הלטאישים מתלפף ועוזר להם לאזן את עצמם. זנבם וכפות ידיהם החזקות עוזרים להם לטפס ביעילות.
תוסף גזע 2+ לבדיקות חיפוש וזיהוי, 1+ לבדיקות יוזמה. עיניהם המתכוונות בנפרד של הלטאישים עוזרות להם להבחין היטב בפרטים, ושומרות על ערנותם, למרות איטיותם היחסית.
עור זיקית: ללטאישים יש עור המשנה את צבעו באופן מוגבל, והם נהנים מתוסף 4+ להסתתרות כאשר אינם עוטים שריון.
מטבוליזם איטי. חילוף החומרים של זיקית הצל איטי גם יחסית ללטאישים אחרים. לשיקויים לוקח שני סיבובים עד שיתחילו להשפיע עליהם, אבל גם רעלים יתעכבו למשך 1ק4 +1 סיבובים, וזמן הדגירה של מחלות יתעכב ביום אחד. הדבר נותן לגוף הלטאיש יותר זמן להתמודד עם הפגע, ומאפשר לו לבצע כנגד רעלים ומחלות שאינם קסומים הצלה אחת נוספת על במחסר 5- כדי להתנגד לנזק הראשוני או להדבקה. עיכוב ההשפעה גם מאפשר הטלה מונעת של נטרול רעל.
קר דם: לטאישים סובלים משארית אבולציונית של דם קר. הם סובלים מחסר 2- להצלות כנגד השפעות קור. בסביבות שהן קרות מספיק על מנת לגרום נזק קור, הלטאיש מואט ב- 3 מטר (אבל מהירותו לא תרד אל מתחת ל- 3 מטר) והוא נחשב עייף, ללא הצלה. ההשפעות מוחלות גם אם הלטאיש נכשל בהצלה כנגד התקפה הגורמת נזק קור (או נפגע, במקרה של התקפה שאינה מאפשרת הצלה) למשך סיבוב אחד. ההשפעות לא מצטברות.
שפות אוטומטיות: דרקונית ומדוברת.
שפות בונוס: גובלינית, גנולית, סילוואנית, אלפית, אורקית. לטאישים חכמים דוברים את שפות שכניהם.
מקצוע מועדף: נוכל.
מתאם דרגה: 0+


לטאה אמפיבית [לטאי]
אתה אמפיבי ובעל קרומי שחייה.
דרישות: דמות בדרגה 1.
תועלת: אתה נושם במים ונהנה מתוסף 2+ לבדיקות שחייה.

זוחל ימי [לטאי]
אתה מותאם יותר טוב למים.
דרישות: לטאה אמפיבית, 11 כוח, 13 כושר
תועלת: תוסף השחייה שלך עולה ב- 4, ואתה מסוגל לדבר, להשתמש בנשקי נשיפה, ולהטיל לחשים גם מתחת למים.

עמידות לאנרגיה [לטאי]
אתה מפתח חסינות לאנרגיה.
דרישות: קשיחות בסיסית 4+, תגובה בסיסית 4+
תועלת: אתה נהנה מעמידות 5 כנגד אש, חומצה, קור, קול או חשמל.
מיוחד: ניתן לבחור את הכשרון מספר פעמים, על מנת לקבל עמידות חדשה או לשפר עמידות קיימת לעמידות 15.

זנב קרבי [לטאי]
הזנב שלך משמש גם בקרב.
דרישות: תה"ב 1+ לפחות.
תועלת: אתה זוכה בהתקפה טבעית ראשית של מכת זנב. ההתקפה גורמת 1ק6 נזק +1.5 תוסף הכוח שלך. אתה יכול להכשיל עם זנבך.

חם דם [לטאי]
בניגוד לרוב בני גזעך, אתה לא יצור בעל דם קר.
דרישות: דמות בדרגה 1 בלבד, בעל התכונה "קר דם".
תועלת: אתה אינך סובל מהשפעות התכונה "קר דם".
חיסרון: המטבוליזם המהיר יותר שלך מבטל את יכולת עצירת הנשימה שלך ואתה מסוגל לעצור את נשימתך למשך פי 2 סיבובים מערך הכושר שלך. אתה גם לא נהנה מיכולת המטבוליזם האיטי.
רגיל: ללטאישים יש דם קר, אבל הם יכולים לעצור את נשימתם לפי 4 סיבובים מערך הכושר שלהם. ללטאישים זיקית צל אין עצירת נשימה, אבל הם בעלי תכונת המטבוליזם האיטי.

מוצא דרקוני [לטאי]
אתה בעל דם דרקוני.
דרישות: דמות בדרגה 1 בלבד, דמות שאינה קובולד או חצי דרקון.
תועלת: ערך הכריזמה שלך נחשב כגבוה ב- 2 עבור יכולת הטלת לחשים ויכולות דמויות לחש. מקצוע המכשף נחשב כמקצוע מועדף עבורך, בנוסף למקצוע המועדף הרגיל לגזעך.
כמובן, לקאלי הייתי אומר שכדאי להעיף את "קר דם", ולתת תוסף לזריזות. אני לא יודע איך אייסל מדמיין אותם, אבל אני מדמיין אותם כבעי תרבות אצטקית משהו- אולי הם דומים במובנים מסויימים לנחשים יותר מאשר ללטאות? אולי לחלקם יש נוצות צבעוניות במקום קשקשים (כשרון שניתן ללקיחה בדרגה ראשונה, סטייל מוצא דרקוני הנ"ל)?

על ידי sharon » 28 אוקטובר 2007, 13:56

עשיתי כמה שינויים כדי שלקאלי לא יהיה מתאם דרגה בכלל ויהיה להם מקצוע בעל 3 דרגות, מה דעתך?

השינויים:

תכונות: 2+ זריזות, 2- כוח, לקאלי מבנה גוף קל וזריז אך הם אינם חזקים במיוחד. 2- לכריזמה, מסיבה לא ברורה הקאלי מנסים להגיע למתאם דרגה 0+ ולשם כך הם מפחיתים את ערך הכריזמה שלהם.
יכולות דמויות לחש: 5/יום – יצירת מים (כמו מכשף בדרגת מטיל השווה למחצית הק"פ שלו).
חוש סערה (ע"ט): הקאלי מרגישים באופן אוטומטי שינויים במזג האוויר, תוך רגעים ספורים חשים הקאלי בשינויים בכיוון הרוח, בטמפרטורת הסביבה ובלחות, יכולת זאת מאפשרת להם לחזות באופן מדויק שינויים עתידיים במזג האוויר. בכדי לעשות שימוש בחוש זה על הקאלי לגלגל בדיקת מודעות (1ק20 + מתאם חוכמה + חצי ק"פ):

ד"ק 15: הרגשה בשינוי כיוון הרוח או בשינוי טמפרטורת הסביבה כאר מתרחש שינוי משמעותי (ירידה/עלייה של 5 מעולות לדוגמה).
ד"ק 25: זיהוי סערה/סופה/משהו שקשור במזג אוויר המתקרב לכיוונך ממרחק 10 קילומטרים.
טווח: ניתן לנסות לחפש שינויים במזג האוויר למרחקים גדולים יותר, על כל תוספת קילומטר למרחק הד"ק עולה בנקודה אחת.

מתאם דרגה: 0+


דרגות גזע:


דרגה ראשונה: שליטה בזנב, הסתתרות לעיני כל, תגבור תכונה (2+ זרז)
דרגה שניה: הסוואה, שיפור שריון טבעי (1+), מודעות מורחבת
דרגה שלישית: תגבור תכונה (2+ זרז), התקפה טבעית משופרת

מודעות מורחבת (י"ד): הקאלי למד להשתמש באופן יעיל בחוש הסערה שלו, עתה הוא מסוגל לחוש בשינויים זניחים בטמפרטורה ובמזג האוויר (עלייה/ירידה של חצי מעלה או שינויי בכמות הלחות באוויר). כמו כן חוש הסערה שלו מאפשר לו לחוש שינויים משמעותיים במזג האוויר המרוחקים ממנו מרחק רב (או שינויים קטנים באותו המרחק), הטווח של חוש הסערה משלש את עצמו (כולל המרחק שמעלה את הד"ק לבדיקה).

על ידי Icel » 27 אוקטובר 2007, 20:34

לא נראה לי שיש בעיה להחליף אותו ל+0 אם הופכים את חוש הסערה הבסיסי שלו ליכולת שמבחינה רק בשינויים משמעותיים- כלומר, סערה גדולה, שלג עז וכו'.
ואחר כך בדרגות גזע לשפר את היכולת על מנת לקלוט דקויות.

אהבתי את הזנב כנשק אות התוספים להסוואה. לדעתי צריך להוריד את דרגות המקצוע ל-3 בלבד על מנת להתאים לשהם הגזעים. אפשר לוותר על שיפור יצירת המים בתור התחלה.

חזרה למעלה