תוקן הבאג של שליחת ההודעות
פירוט נוסף בנושא כאן: בעיות בשרת ודרכים אפשריות לפתרון

מידע

עמוד יצירת הקשר עם המנהל הראשי לא פעיל.