שעת הכישוף: מת מהלך ולוחם הברית

שעת הכישוף: מת מהלך ולוחם הברית

Information
פורסם ב15 דצמבר 2019
נכתב על ידי חגי

warlock extra charactersבכתבה זו, נסטה מעט ממקצוע המכשף, ונבחן שתי אפשרויות למשחק של דמויות עם פטרון על-טבעי - שהן לא דמויות ממקצוע המכשף. כפי שכתבתי בחלקו הראשון של הפרויקט, העסקה עם פטרון על טבעי יכולה להיות סביב בקשות שונות ומשונות. מובן שאפשר לבקש כוח קסם, אבל על פניו, ישנן בקשות רבות ומעניינות שיכולות לבקש דמויות - ממגוון מקצועות. לכן הפעם אציג שני ארכיטיפים חדשים: המת המהלך הוא נוכל שמבקש להמר על נשמתו, ואילו לוחם הברית הוא לוחם שביקש לקבל נשק מופלא שיביס את יריביו. 

כתבה זו היא ההמשך החמישי של פרויקט שעת הכישוף. התוכן פתוח לחוות הדעת, לביקורות ולהצעות שלכם, הקוראים, שכן בסופו של דבר אאגד את סדרת הכתבות כולה לקובץ אחד, שיהיה זמין להורדה באתר. יש לכם הזדמנות להשפיע על התוכן!

המת המהלך

יש בעולם די והותר נוכלים מפוקפקים, מהמרים ורמאים – אותם אלו שהתמכרו מזמן למשחקי מזל ואולי אף לטיפה המרה, והם שקועים בחובות שאולי לא ייצאו מהם לעולם. גם אתה התחלת כך, וסוף סוף הסתיים העניין כשהגיע זמנך למות: אולי בגלל שתייה מוגזמת, או נפילה מגובה רב, או שפשוט היית באמצע משחק קלפים כאשר סכין ננעצה לך בגב. תודה שפטרת את העולם ממך.

אבל אתה עדיין כאן. כאשר המוות בא לאסוף אותך, התעקשת להמשיך בהימורים ובמשחקים שלך, והמוות נענה להצעה. לא כולם מצליחים לנצח את המוות במשחק – ואתה חושד שהוא נתן לך לנצח כי יש לו תוכנית בשבילך – אבל הוא השאיר אותך כאן. לעת עתה.

ד״ק להצלה ממאפייני המקצוע שלך = 8 + תוסף השליטה שלך + מתאם תכונת התבונה או הכריזמה שלך (הגבוה מביניהם)

כלי משחק מקוללים

כאשר אתה בוחר במודל נכלולי זה בדרגה 3, בחר כלי משחק אחד בו אתה שולט, ממשחק שאתה מוכן להמר בו על נשמתך. זהו כלי המשחק המקולל שלך, באמצעותו ניצחת את המוות במשחק. אתה יכול להשתמש בפעולה נוספת כדי לשלוף את כלי המשחק המקוללים מכל כיס בבגדיך או מכל תיק שאתה נושא, וזאת אפילו אם נדמה שכלי המשחק המקוללים הושמדו, או אם אתה שולף אותם מכיסו של אחר.

כלי המשחק המקוללים שלך נעלמים אם הם נמצאים במרחק של למעלה מ-½1 מ׳ ממך למשך דקה או יותר. כלי המשחק נעלמים גם אם אתה משתמש במאפיין זה שוב או אם אתה מעלים אותם לתוך תיק או לכיס (כפעולה נוספת).

אתה מכפיל את תוסף השליטה בבדיקות שאתה מבצע באמצעות כלי המשחק המקוללים שלך. בנוסף, כאשר יצור מסכים להצטרף אליך למשחק ואתם משחקים באמצעות כלי המשחק המקוללים שלך, היצור חייב לבצע הצלה באמצעות חוכמה. אם היצור נכשל בהצלה, הוא שוקע במשחק ונעשה מוקסם על ידך. השפעה זו מסתיימת עם סיום המשחק ביניכם (בין אם המשחק נגמר בניצחון או בתיקו, ובין אם נקטע על ידי גורם חיצוני), כאשר היצור סופג נזק, כאשר אתה תוקף את היצור או מטיל עליו לחש באופן שהוא יכול לזהות, או כאשר היצור תופס אותך כשאתה מנסה לרמות במשחק.

לאחר שיצור ביצע זריקת הצלה נגד השפעה זו, הוא יצליח אוטומטית בכל זריקות ההצלה שיבצע נגד ההשפעה במהלך 24 השעות שלאחר מכן.

מת מהלך

כאשר אתה בוחר במודל נכלולי זה בדרגה 3, כבר מתת פעם אחת. יצור עם ראיית אמת יזהה מיד שאתה לא שייך לעולם הזה.

מספר נקודות הפגיעה המירבי שלך גדל ב-1 עבור כל דרגת נוכל שיש לך, והוא גדל ב-1 נוסף בכל פעם שאתה עולה דרגה במקצוע הנוכל.

בנוסף, אתה זוכה ביתרון לכל זריקות ההצלה נגד פחד.

מת חי

החל בדרגה 9, כאשר הנק"פ שלך מופחת ל-0 ואתה לא מת מיד, אתה ראשי לצבור רמת תשישות אחת כדי שהנק"פ שלך יופחת ל-1, במקום.

לאחר שאתה משתמש במאפיין זה, אתה לא יכול להשתמש בו שוב עד שתסיים מנוחה ארוכה.

הימור מחייב

החל בדרגה 13, כאשר אתה משחק נגד יצור באמצעות כלי המשחק המקוללים שלך, אתה רשאי להצהיר על חובה שתטיל על היצור במקרה שיפסיד במשחק והוא רשאי להצהיר על חובה שיטיל עליך. הדבר לא צריך להיות ברור ליצור, אך כלי המשחק המקוללים שלך יהפכו את ההסכם למחייב.

המשחק מתנהל במשחק מספר דקות, במהלכן אתה והיצור מגלגלים שלוש בדיקות תכונה נוגדות מתאימות (תבונה, חכמה או כריזמה) באמצעות כלי המשחק המקוללים שלך. בסיום המשחק, מנצח היצור שניצח בשתי בדיקות לפחות. במקרה של תיקו – לדוגמה, אם כל אחד מכם ניצח בבדיקה אחת, ובבדיקה השלישית התקבלה תוצאה של תיו ביניכם – המשחק מסתיים ללא זוכה.

מיד עם סיום המשחק, מוטל על היצור שהפסיד בהימור לחש חובה בדרג 7, שמחייב אותו לקיים את שהתחייב. היצור זכאי לזריקת הצלה נגד השפעה זו, באמצעות חוכמה. הלחש פועל כמתואר, והוא כושל לחייב יצור לפעולה שהיא אובדנית בבירור.

לאחר שאתה משתמש במאפיין זה, אתה לא יכול להשתמש בו שוב עד שתסיים מנוחה ארוכה.

דחיית הקץ

החל בדרגה 17, כל זריקות ההצלה שלך מפני מוות נחשבות תמיד כהצלחה, ועליך לבצע זריקות הצלה מפני מוות רק כדי לבדוק אם קיבלת 20 בזריקה.

אתה עדיין צובר כשלונות בזריקות הצלה מפני מוות, כאשר אתה סופג נזק בעת שיש לך 0 נק"פ.

בנוסף, אתה רשאי להטיל את הלחש תחיים המתים פעם אחת. לאחר שאתה משתמש במאפיין זה, אתה לא יכול להשתמש בו שוב עד שתסיים מנוחה ארוכה.

לוחם הברית

הלוחמים העוקבים אחר מודל לוחם הברית הם אלו שכושר הלחימה הטהור או תורת הלחימה הכזיבו אותם. היכן שאומנות החרב והכוח הפיזי לא הביאו את הניצחון, הם מקווים שהקסם יסייע להם. למזל או שלא למזלם, ישות מעולם אחר הציעה לפרוש עליהם את חסותה ולהעניק להם נשק פלאי שיביא להם את הניצחון.

הטלת לחשים

כאשר אתה בוחר במודל קרבי זה בדרגה 3, אתה מעצים את כישורי הלחימה שלך ביכולת להטיל לחשים. ראה פרק 10 בספר החוקים לשחקן עבור החוקים הכלליים של הטלת לחשים ופרק 11 לגבי רשימת הלחשים של מכשף.

פטרון. כאשר אתה זוכה במאפיין זה, אתה חייב לבחור את הפטרון שלך מבין הפטרונים מעולם אחר הקיימים עבור המכשף. כל פטרון מאפשר לך לבחור מתוך רשימה מורחבת של לחשים כאשר אתה לומד לחש מכשף. השתמש בטבלת רשימת הלחשים המורחבת המופיעה בתיאור הפטרון.

לחשונים. אתה לומד שני לחשונים לבחירתך מרשימת הלחשונים של מכשף. בהגיעך לדרגה העשירית, אתה לומד לחשון מכשף אחד נוסף לבחירתך.

יחידות לחש. טבלת הטלת הלחשים של לוחם הברית מראה כמה יחידות לחש יש לך כדי להטיל לחשים בדרג 1 ומעלה. כדי להטיל לחש, עליך לנצל יחידת לחש אחת בדרג הלחש או בדרג גבוה יותר. אתה משיב את כל יחידות הלחש שנוצלו כאשר אתה מסיים מנוחה ארוכה.

לדוגמה, אם אתה יודע את הלחש אחיזת אדם מדרג 2 ונותרו לך יחידות לחש בדרגים 1, 2 ו-3, תוכל להטיל את הלחש באמצעות יחידת לחש אחת, מדרג 2 או מדרג 3.

לחשים ידועים בדרג 1 ומעלה. אתה יודע שני לחשים לבחירתך מרשימת לחשי המכשף, לרבות רשימת הלחשים המורחבת של הפטרון שלך וכן לחשי הפלאדין הבאים: מהלומה חורכת (Searing Smite), מהלומה נזעמת (Wrathful Smite), מהלומה מסמנת (Branding Smite) ונשק יסודני (Elemental Weapon).

עמודת הלחשים הידועים בטבלת הטלת הלחשים של לוחם הברית מראה מתי אתה לומד לחשים חדשים בדרג 1 או יותר, מרשימת לחשי המכשף ומרשימת הלחשים המורחבת של הפטרון. כל לחש חדש שנלמד חייב להשתייך לדרג לחש שממנו יש לך יחידות לחש. לדוגמה, בהגיעך לדרגה 7 במקצוע זה, אתה לומד לחש חדש מדרג 1 או 2.

בכל פעם שאתה עולה דרגה במקצוע זה, אתה רשאי להחליף לחש מכשף אחד שאתה יודע, בלחש מכשף אחר לבחירתך. הלחש החדש חייב להשתייך לדרג שממנו יש לך יחידות לחש.

תכונת הטלת לחשים. תכונת הטלת הלחשים עבור לחשי המכשף שלך היא כריזמה. בכל פעם שלחש מתייחס לתכונת הטלת הלחשים שלך, אתה משתמש בכריזמה. בנוסף, אתה משתמש במתאם הכריזמה שלך כדי לקבוע את ד״ק להצלה מלחשי המכשף שלך, וכאשר אתה תוקף עם לחש כזה.

ד״ק להצלה מלחשים = 8 + תוסף השליטה שלך + מתאם תכונת הכריזמה שלך

מתאם התקפות לחשים = תוסף השליטה שלך + מתאם תכונת הכריזמה שלך

הטלת לחשים של לוחם הברית

דרגת

לוחם

לחשונים

ידועים

לחשים

ידועים

---- יחידות לחש לפי דרגים ----

דרג 1

דרג 2

דרג 3

דרג 4

3

2

3

2

--

--

--

4

2

4

3

--

--

--

5

2

4

3

--

--

--

6

2

4

3

--

--

--

7

2

5

4

2

--

--

8

2

6

4

2

--

--

9

2

6

4

2

--

--

10

3

7

4

3

--

--

11

3

8

4

3

--

--

12

3

8

4

3

--

--

13

3

9

4

3

2

--

14

3

10

4

3

2

--

15

3

10

4

3

2

--

16

3

11

4

3

3

--

17

3

11

4

3

3

--

18

3

11

4

3

3

--

19

3

12

4

3

3

1

20

3

13

4

3

3

1

נשק ברית

כאשר אתה בוחר במודל קרבי זה בדרגה 3, הפטרון שלך מעניק לך נשק פלאי בצורת נשק אחד לבחירתך שאתה שולט בו. אתה יכול להשתמש בפעולה כדי לזמן את נשק הברית אל ידך הפנויה. נשק זה נחשב קסום לצורך התגברות על עמידות וחסינות להתקפות ולנזק בלתי קסומים.

נשק הברית שלך נעלם אם הוא נמצא במרחק של למעלה מ-½1 מ׳ ממך למשך דקה או יותר. הנשק נעלם גם אם אתה משתמש במאפיין זה שוב, אם אתה מעלים אותו (לא נדרשת פעולה) או אם אתה מת.

נשק הברית הוא חפץ קסום הדורש התכווננות, ואתה נחשב מכוונן אליו תמיד.

השבעות

כאשר אתה בוחר במודל קרבי זה בדרגה 3, אתה לומד השבעה קמאית אחת מרשימת ההשבעות של מכשף, בתנאי שאין לה דרישות קדם. בדרגה 10, אתה לומד השבעה אחת נוספת שאין לה דרישות קדם.

נשק מופלא

החל בדרגה 7, נשק הברית נעשה לנשק קסום 1+, ומוסיף 1+ לכל גלגולי ההתקפה והנזק המבוצעים באמצעותו.

החל בדרגה 15, נשק הברית נעשה לנשק קסום 2+, ומוסיף 2+ לכל גלגולי ההתקפה והנזק המבוצעים באמצעותו.

היוועצות עם הפטרון

החל בדרגה 10, כאשר אתה נושא את נשק הברית שלך, אתה יכול להטיל את הלחש התנבאות כטקס ללא רכיבים.

לאחר שאתה משתמש במאפיין זה, אתה לא יכול להשתמש בו שוב עד שתסיים מנוחה ארוכה.

נשק אגדי

החל בדרגה 18, הפטרון שלך מנחה אותך כיצד לחשל את נשק הברית מחדש. טווח הפגיעה החמורה של נשק הברית גדל ל-18-20.

כתבות נוספות

פיד רסס הצטרף לרשימת הדיוור הפונדק בטוויטר הפונדק בפייסבוק

כניסה לאתר

הצטרף לצוות הפונדק

יש לך תוכן מגניב של משחקי תפקידים או משחקי לוח?
שיחקת במשחק חדש ומדגדג לך לכתוב לו סקירה?
מעוניין לפתוח בלוג בפונדק?

אתה מוזמן לפרסם בפונדק - כל מה שעליך לעשות זה ליצור משתמש, ואז תוכל לפרסם את הכתבות ישירות באתר. פנה אלינו בשאלות או הצעות.