נקרומפאן - יציר סוד שחזר לתחיה, פאת'פיינדר

נקרומפאן - יציר סוד שחזר לתחיה, פאת'פיינדר

Information
פורסם ב26 מאי 2015
נכתב על ידי עידן סוייר

necrompan pathfinderנקרומפאן (necro+companion) הוא מעין רוח-רפאים של יציר-סוד של מטיל לחשים. בכול פעם שיציר-סוד נהרג, קיים סיכוי של 10% שהוא יקום לתחיה כעבור יום כנקרומפאן, בעל רצון עז לנקום הן באדם שהרג אותו והן בקוסם שלא שמר עליו כראוי.

הנקרומפאן השתתף באתגר הכתיבה סיפורים מהפונדק 2015, לפאת'פיינדר. גם אתה מוזמן לפרסם את היצירות שלו בפורום מבוכים ודרקונים. קריאה מומלצת ליוצר מפלצות מתחיל הינו המדריך ליצירת מפלצות של ת'ור להשראה והדרכה.

רקע למפלצת

הנקרומפאן נראה כצל חיוור של עצמו לפני שנהרג, אך הוא אינו בלתי-נראה. הוא אינו עבד חסר-שליטה ליצר הנקמה שלו: הוא לא יתקוף את הקוסם בזעם כאשר אין לו סיכוי, אלא יחכה להזדמנות המתאימה ואולי גם ינסה להתחזק לפני כן. לא קיים אצלו עוד קשר אמפתי עם אותו קוסם ועליו לאתר אותו בעצמו, לרוב הוא יעשה זאת באמצעות איסוף מידע שיבצע בעזרת כישורי ההתגנבות שלו. אין לו עניין מיוחד לנקום בבני הברית של הקוסם או של הרוצח, אבל הוא לא יהסס לתקוף את כל מי שעומד בדרכו, אם הדבר אפשרי.

נקרומפאן שהשלים את שתי הנקמות שלו יתמלא בתחושת ריקנות תהומית שלא ניתן לספק. במקרה זה הוא לרוב יפנה לתקיפת עוברי-אורח אקראיים בלי להתחשב בכוחם ובסיכוייהם, כיוון שכבר לא אכפת לו למות. נקרומפאן שאפתן יותר עשוי לנסות לחפש נקרומפאנים אחרים מסוגו, ועמם לנסות למלא את החלל בחייו. כיוון שנקרומפאנים הם נדירים, הוא עלול גם לחפש קוסמים בעלי יצירי-סוד דומה לו כדי להרוג אותו עבור הסיכוי שיקום לתחייה כנקרומפאן. במקרה זה הנקרומפאן ינסה להתחבר עם טיפוסים מפוקפקים, אשר לא מודעים למהותו של הנקרומפאן, שיסכימו לתקוף את הקוסם עבורו (הוא לא יכול להרוג את יציר-הסוד בעצמו למטרה זו, כיוון שהנקרומפאן החדש יהיה עוין לו, גם אם לא יוכל לפגוע בו).

לעתים נקרומפאנים עשויים להתאחד כדי לעזור זה לזה למטרה משותפת. איחוד בין נקרומפאנים הוא נדיר, כיוון שאף אחד מהם לא בוטח בשני שימשיך לעזור לו אחרי שישלים את שתי הנקמות, ולכן כל אחד מהם ירצה להיות ראשון והם לא יוכלו להגיע להסכמה. איחוד בין נקרומפאנים יתאפשר לרוב רק בין נקרומפאנים שלפחות אחד מהם השלים את שתי הנקמות. בנוסף, כיוון שלנקרומפאנים אין שפה משלהם, הם יוכלו לתקשר זה עם זה כהלכה רק אם הם מאותו סוג ובעלי 7 ק"פ ומעלה או ששניהם למדו את אותה שפה (באמצעות המיומנות linguistics). נקרומפאנים נמוכי-דרגה שפועלים בקבוצות הם כמעט תמיד דמויי-ציפור (עורבים, קיכלים ותוכים).

נתוני קרב בעברית

נקרומפאן

נקרומפאן היא תבנית שניתן להוסיף לכל יציר-סוד.

נטייה: תמיד ניטרלי רע.

סוג: סוג יציר-הסוד משתנה לאל-מת. הוא מקבל את תת-הסוג ערטילאי.

קוביות פגיעה: הק"פ האפקטיבי של היצור הופך למספר קוביות הפגיעה שלו.

נק"פ: חשב מחדש את נקודות הפגיעה של היצור לפי קוביות הפגיעה החדשות שלו (ק8 עבור אל-מת). נקרומפאן מוסיף את מתאם התבונה שלו לקוביות הפגיעה לחישוב נק"פ (במקום מתאם הכריזמה שלו, כמו רוב האל-מתים).

הצלות: חשב מחדש את תוספי ההצלה של היצור על סמך תוספי ההצלה הבסיסיים שלו ומתאמי התכונות הרלוונטיות. תוספי זריקות ההצלה הבסיסים של אל-מת הם: קשיחות 1/3 ק"פ, תגובה 1/3, רצון 2 + 1/2 ק"פ.

התקפות: נקרומפאן מאבד את ההתקפות של יצור הבסיס. הוא זוכה בהתקפת מגע ערטילאי, המסבה 1ק6 נקודות נזק חוסן.

תוסף התקפה בסיסי: כאל-מת, תוסף ההתקפה הבסיסי של הנקרומפאן הוא 3/4+ ק"פ.

מיומנויות: לנקרומפאן מיומנויות כשל חיה רגילה מסוגו. בנוסף הוא זוכה בנקודות מיומנות נוספות בעבור כל קובית פגיעה מעבר לראשונה (4+מתאם תבונה לכל ק"פ). זיהוי מניע ותורת הלחשים הן מיומנויות מקצוע של הנקרומפאן.

כשרונות: הנקרומפאן שומר על הכשרונות של החיה הבסיסית וזוכה בכשרונות נוספים בהתאם לק"פ שלו. הוא גם זוכה בכשרון העירנות ככשרון נוסף.

תכונות מיוחדות: נקרומפאן מאבד את כל תכונות יציר-הסוד שלו למעט התכונות הבאות, אם הק"פ האפקטיבי שלו היה גבוה מספיק כדי לקבל אותן: תוסף שריון טבעי, תבונה משופרת, רתיעה משופרת, דיבור עם חיות מסוגו, התנגדות לחשים. בנוסף הנקרומפאן זוכה בתכונות הבאות. ד"ק ההצלה כנגד התקפות של הנקרומפאן הוא 10 + חצי ק"פ של הנקרומפאן + תוסף התבונה שלו.

תוסף הדיפה לדרג"ש: תוסף השריון הטבעי של יצור הבסיס מוחלף בתוסף הדיפה לדרג"ש.

גניבת לחשים (ע"ט): כאשר מטיל לחשים בטווח הראייה של הנקרומפאן מטיל לחש על עצמו או על יציר הסוד שלו, הנקרומפאן יכול לנסות לגנוב את הלחש כפעולה מיידית (הצלת רצון נוגדת). על מנת לגנוב את הלחש, על הנקרומפאן לראות ולשמוע את מטיל הלחשים ולזהות את הלחש בהצלחה בבדיקת מיומנות תורת הלחשים. אם הנקרומפאן זיהה את הלחש והמטיל נכשל בהצלה, הנקרומפאן נהנה מהשפעת הלחש ואילו המטיל או יציר הסוד שלו אינם מושפעים.

נקרומפאן עם 5 ק"פ או פחות רשאי להשתמש בתכונה זו רק כנגד מי שהיה אדונו.

נקמה (י"ד): כאשר הנקרומפאן פוגע במי שהרג אותו או באדונו הקודם, או כאשר נפגע על ידי אחד מהם בקרב פנים אל פנים, הוא מהמם את היריב למשך סיבוב אחד (הצלת קשיחות נוגדת).

העלמות מעין (ד"ל): נקרומפאן עם 3 ק"פ או יותר זוכה ביכולת דמוית-הלחש העלמות מעין, אותה הוא רשאי להטיל על עצמו לפי-רצון.

הנפשת יצורים מתים מסוגו (ע"ו): נקרומפאן עם 13 ק"פ או יותר רשאי להשתמש ביכולת זו אחת ליום. היא פועלת בדומה ללחש הנפשת מתים, אך הנקרומפאן רשאי להנפיש רק חיות מסוג הנקרומפאן בדמות שלדים או זומבים. הוא יכול לשלוט במספר אל-מתים שהק"פ הכולל שלהם הוא 2 על כל ק"פ שלו. כל אל-מת מעבר לרף זה מושמד, במקום להיעשות בלתי-נשלט.

נתוני פאת'פיינדר באנגלית

Necrompan

Alignment: Always neutral evil.

Type: The creature's type changes to undead. It gains the incorporeal subtype.

Hit Dice: The creature's effective HD becomes it's actual HD.

Hit Points: Recalculate the creature's HP according to it's new actual HD (d8s). Necrompans use their Intelligence modifiers to determine bonus hit points (instead of Charisma).

Saves: Base save bonuses are Fort +1/3 HD, Ref +1/3 HD, and Will +1/2 HD + 2.

Attacks: A necrompan loses all of the base creature's attacks. It gains an incorporeal touch attack that deals 1d6 points of Constitution damage.

BAB: A necrompan's base attack is equal to 3/4 its Hit Dice.

Skills: Use the normal skill ranks for an animal of that type. Recalculate any other skill points the necrompan would acquire normally from its HD (4 + Int modifier per HD). Sense Motive and Spellcraft become class skills for the necrompan.

Feats: Use the normal feats for an animal of that type, plus any feats the necrompan would acquire normally from its HD. It also gains Alertness as a bonus feat.

Special Abilities: The necrompan loses all abilities it gained as a familiar other than Natural Armor Adj., Intelligence, Improved Evasion, Speak with Animals of Its Kind, and Spell Resistance. These listed abilities are gained and improved as the necrompan gains new HD as if it was a familiar. Save DCs for the new necrompan's special abilities are equal to 10 + 1/2 necrompan's HD + necrompan's Int modifier.

Deflection Bonus: The necrompan's natural armor bonus becomes its deflection bonus to AC instead.

Steal Spells (Su): Whenever a spellcaster casts a spell on herself or her familiar, the necrompan may try to steal the spell as an immediate action (will negates). The necrompan must be able to see and hear the spellcaster and identify the spell with a successful Spellcraft check. A successfully stolen spell effects the necrompan and has no effect on the spellcaster or the familiar. A necrompan with less than 5 HD may only use this ability on its former master.

Vengeance (Ex): If a necrompan hits or being hit by its former master or its killer in melee, the opponent becomes dazed for 1 round (fortitude negates).

Invisibility (Sp): Necrompan with 3 or more HD gains Invisibility as a spell-like ability and can use it at will.

Animate Dead Creatures of Its Kind (Su): Necrompan with 13 or more HD gains this ability and can use it once per day. It works just like the Animate Dead spell, except it can only be used to animate skeletons and zombies of animals of the necrompan's kind, and the necrompan can control only 2 HD worth of undead creatures per HD. Any excess undead from previous castings are destroyed instead of become uncontrolled.

 

כתבות נוספות

פיד רסס הצטרף לרשימת הדיוור הפונדק בטוויטר הפונדק בפייסבוק

כניסה לאתר

הצטרף לצוות הפונדק

יש לך תוכן מגניב של משחקי תפקידים או משחקי לוח?
שיחקת במשחק חדש ומדגדג לך לכתוב לו סקירה?
מעוניין לפתוח בלוג בפונדק?

אתה מוזמן לפרסם בפונדק - כל מה שעליך לעשות זה ליצור משתמש, ואז תוכל לפרסם את הכתבות ישירות באתר. פנה אלינו בשאלות או הצעות.