הקרואופונגוס, מפלצת מו"ד 3.5, חלק שני

הקרואופונגוס, מפלצת מו"ד 3.5, חלק שני

Information
פורסם ב20 יוני 2008
נכתב על ידי חגי

שרץ קרואופונגי
היצור המגעיל נראה כמו פטרייה מעוותת. ראש הפטרייה הוא למעשה שלפוחית מנופחת המלאה בנוזל זורח, והוא מוקף עורקים האוחזים בו כמו סבך אצבעות עקומות. העורקים מתחברים זה לזה בחלקו התחתון של ראש הפטרייה, ויוצרים גזע עבה המשמש לה כבסיס. הגזע מתפצל שנית בקצהו התחתון, הפעם באופן שמזכיר שורשי צמח עטורי-עוקצים, אבל מנותקים מהאדמה ונעים ללא-הרף...

החלק הראשון של הקראופונגוס

 
  שרץ קטנטן שרץ קטן שרץ בינוני
  תפלץ קטנטן תפלץ קטן תפלץ בינוני
ק"פ 1ק8 +2 (6 נק"פ) 2ק8 +6 (15 נק"פ) 3ק8 +12 (25 נק"פ)
יוזמה: 1+ 0+ 1-
מהירות: 3 מטר, טיפוס 3 מטר 4.5 מטר, טיפוס 4.5 מטר 6 מטר, טיפוס 6 מטר
דרג"ש: 13 (2+ גודל, 1+ זריזות) 11 (1+ גודל) 9 (1- זריזות)
תה"ב\האבקות: 0+\8- 1+\2- 2+\4+
התקפה: עוקץ קפא"פ 2+ (1 ורעל) עוקץ קפא"פ 3+ (1ק2 +1 ורעל) עוקץ קפא"פ 5+ (1ק3 +3 ורעל)
התקפה מלאה: עוקץ קפא"פ 2+ (1 ורעל) עוקץ קפא"פ 3+ (1ק2 +1 ורעל) עוקץ קפא"פ 5+ (1ק3 +3 ורעל)
תפוסה\הישג: 0.75 מטר\0 מטר 1.5 מטר\1.5 מטר 1.5 מטר\1.5 מטר
התקפות מיוחדות: רעל (ד"ק 12), פונדקאות (ד"ק 12) רעל (ד"ק 14), פונדקאות (ד"ק 14) רעל (ד"ק 15), פונדקאות (ד"ק 15)
תכונות מיוחדות: תכונות קרואופונגי, תכונות תפלץ תכונות קרואופונגי, תכונות תפלץ תכונות קרואופונגי, תכונות תפלץ
הצלות: קשח 2+, תגב 1+, רצן 3+ קשח 3+, תגב 0+, רצן 4+ קשח 5+, תגב 0+, רצן 4+
תכונות: כוח 10, זריזות 12, חוסן 14, תבונה 3, חוכמה 12, כריזמה 3 כוח 12, זריזות 10, חוסן 16, תבונה 4, חוכמה 12, כריזמה 4 כוח 14, זריזות 8, חוסן 18, תבונה 5, חוכמה 12, כריזמה 5
מיומנויות: הסתתרות 9+, טיפוס 8+, הישרדות 5+ הסתתרות 4+, טיפוס 9+, הישרדות 6+ טיפוס 10+, הישרדות 7+
כשרונות: מעקב (נ), סיבולת (נ), מת לחיות מעקב (נ), סיבולת (נ), מת לחיות מעקב (נ), סיבולת (נ), מת לחיות, מיקוד נשק (עוקץ)
סביבה: כלשהי כלשהי כלשהי
ארגון: בודד או קבוצה (2-8) בודד או קבוצה (2-8) בודד או קבוצה (2-8)
דרוג אתגר: 1 2 4
אוצר: אין אין אין
נטייה: תמיד נטרלי רע תמיד נטרלי רע תמיד נטרלי רע
התקדמות: - - -
מתאם דרגה: - - -

 

  שרץ גדול שרץ ענק
  תפלץ גדול תפלץ ענק
ק"פ 5ק8 +25 (47 נק"פ) 8ק8 +56 (92 נק"פ)
יוזמה: 2- 2-
מהירות: 7.5 מטר, טיפוס 7.5 מטר 9 מטר, טיפוס 9 מטר
דרג"ש: 8 (1- גודל, 2- זריזות, 1+ טבעי) 9 (2- גודל, 2- זריזות, 3+ טבעי)
תה"ב\האבקות: 3+\12+ 6+\24+
התקפה: עוקץ קפא"פ 8+ (1ק4 +7 ורעל) עוקץ קפא"פ 15+ (1ק6 +15 ורעל)
התקפה מלאה: עוקץ קפא"פ 8+ (1ק4 +7 ורעל) עוקץ קפא"פ 15+ (1ק6 +15 ורעל)
תפוסה\הישג: 3 מטר\3 מטר 4.5 מטר\4.5 מטר
התקפות מיוחדות: רעל (ד"ק 17), פונדקאות (ד"ק 17) רעל (ד"ק 23), פונדקאות (ד"ק 23)
תכונות מיוחדות: תכונות קרואופונגי, תכונות תפלץ תכונות קרואופונגי, תכונות תפלץ
הצלות: קשח 6+, תגב 1-, רצן 5+ קשח 10+, תגב 0+, רצן 7+
תכונות: כוח 20, זריזות 6, חוסן 20, תבונה 6, חוכמה 12, כריזמה 6 כוח 30, זריזות 6, חוסן 24, תבונה 7, חוכמה 12, כריזמה 7
מיומנויות: טיפוס 13+, הישרדות 9+ טיפוס 16+, הישרדות 12+
כשרונות: מעקב (נ), סיבולת (נ), מת לחיות, מיקוד נשק (עוקץ) מעקב (נ), סיבולת (נ), מת לחיות, מיקוד נשק (עוקץ), קשיחות רבה
סביבה: כלשהי כלשהי
ארגון: בודד או קבוצה (2-8) בודד או קבוצה (2-8)
דרוג אתגר: 6 8
אוצר: אין אין
נטייה: תמיד נטרלי רע תמיד נטרלי רע
התקדמות: - -
מתאם דרגה: - -

שרץ הקרואופונגי הוא יצור ממקום אחר (לבחירת שה"ם). בעולם שממנו הגיע התפלץ, חיים יצורים אחרים מאלו של עולמנו, והקרואופונגי מכיר את מבנה גופם באופן אינסטינקטיבי. ביכולתו לחסל את היצור ביש-המזל ששימש עבורו כפונדקאי, ואז לחקות במדויק אותו. בעוד שהקרואופונגי הוא תבוני רק בקושי, השילוב של מראה גופני ומנהגים טבועים שאותם הקרואופונגי מעתיק מאפשרים לו לתפוס קורבנות חדשים ולהתרבות, באופן שמזכיר במידה מסוימת את האל-מתים הידועים כגועלים, מעולמנו שלנו.

שרץ הקרואופונגי מתחיל את חייו בתור טפיל זעיר שצף בתוך "ראש הפטרייה" של שרץ קרואופונגי בוגר. הוא מוחדר לגופו של פונדקאי, שם תהליך ההתפתחות שלו מושפע מגוף הפונדקאי, וגוף הפונדקאי מושפע ממנו- בעזרת ערור הרסני של האיזון בין המרות בגוף הפונדקאי, הוא מביא למותו האכזרי של הפונדקאי. לאחר מכן, העובר שהתבגר אוסף את איברי הקורבן ומרכיב אותם, מחבר את עצמו אליהם, ולובש את צורתו של הפונדקאי המת.

בצורה זו, הקרואופונגוס מעתיק את האינסטינקטים והמנהגים הטבועים של הקורבן, עד לרמה שבה הוא יודע מה לומר או איזו תנועה לבצע במצבים מסוימים, כפי שהיה נוהג הקורבן (למשל, לחייך ולומר "בוקר אור" כאשר מישהו אומר לו "בוקר טוב"). ברגע שהוא מרגיש בטוח בהצלחת ההתקפה, הקרואופונגוס חושף כוח פיזי שלקורבן לא היה, כמו גם מערכת עוקצים ארסיים שנשלפים מעורו, ומחדיר את עובריו הטפילים לקורבנות נוספים.

אולם ישנה בעיה- הקרואופונגי הגיע לפני תקופה קצרה לעולמנו, ואין ביכולתו לחקות כראוי את מבנה גופם של היצורים החיים כאן. באופן תיאורטי, הוא מסוגל לחקות במדויק פונדקאי מגזע מצליפי המוח או הגרלים, אולם עבור מרבית היצורים של עולמנו, התוצאה של שרץ קרואופונגי ופונדקאי היא תפלץ דוחה שלא אמור היה להתקיים.

קרב:
שרץ קרואופונגי מסוגל להתאחות רק עם שרידי הקורבן ששימש לו כפונדקאי. כאשר הוא נתקל ביצורים אחרים, הוא מונע ביצר ההישרדות, ויעדיף לסגת אל מחוץ לטווח ראיה- מודע לכך שקשה לאתר אותו בחשכה, בסבך, או כאשר הוא נע על תקרה גבוהה או על עץ.
אם השרץ נתקל ביצורים שקטנים ממנו משמעותית (הפרש של שני סיווגי גודל), ביצור בודד שאינו גדול ממנו, או ביצורים ישנים, הוא ינסה לשתק אותם ולהשקות אותם בעוברים שלו, לפני שייסוג לחפש קורבנות חדשים.
הקרואופונגי אינו יודע אילו יצורים חסינים ליכולת הפונדקאות שלו, ועשוי לנסות להחדיר עוברים לכל יצור בעל פה שבו ייתקל.
בקבוצות, הקרואופונגי מתוחכמים מספיק על מנת לשתף פעולה זה עם, ונוהגים לאגף ולהתמקד בקורבנות אחד-אחד, במטרה לוודא שכולם הורעלו, על מנת שיוכלו להחדיר לתוכם עוברים. בקבוצות, הקרואופונגי מוכנים למות למען הישרדות הגזע, אולם ברגע שמספר הקרואופונגי קטן למחצית ממספר היריבים, הקרואופונגי יימלטו מייד בכיוונים מנוגדים, בתקווה שלפחות חלק מהם יוכלו לחזור ולעקוב אחרי הקורבנות המורעלים אחר-כך.

תכונות קרואופונגי (י"ד): כל הקרואופונגי חסינים לכל השפעה ונזק שמקורו בקור, פחד, או מחלה. הם חסינים להשפעות הרעל והפונדקאות של קרואופונגי אחרים. לכל הקרואופונגי ישנה יכולת חוש הריח.
בנוסף, באופן אירוני למדי, יצורים מעולמנו מוגדרים במוחם המנוון של הקרואופונגי כתועבות של טירוף ואימה. כאשר נוצר קשר מחשבתי בין קרואופונגי ליצור מעולמנו (דרך יכולת טלפתיה או קריאת מחשבות, למשל), שני הצדדים המעורבים סופגים נקודת נזק חוכמה מייד, ושוב בכל סיבוב שבו הקשר ממשיך להתקיים. כאשר נוצר כזה מצב, השותף לקשר עשוי להבחין בהתערערות הנפשית שמתרחשת אצל הקרואופונגי (זיהוי מניע ד"ק 10, ניסיון אחד בכל סיבוב שהקשר מתקיים). מעבר לכך, הקשר המחשבתי פועל כרגיל.
רעל (י"ד): נזק ראשוני 1ק4 זריזות. נזק משני שיתוק למשך 5 דקות. קשיחות נוגד. ד"ק מבוסס חוסן.
פונדקאות (י"ד): אחת ל-8 שעות, שרץ הקרואופונגי יכול להשקות יצור חסר אונים, ישן או משותק, בנוזלים האגורים בתוך השלפוחית שלו. פעולה כזו דורשת ממנו שני סיבובים מלאים, בהם הוא מוצא את פיו של היצור, ומרוקן לתוכו את תוכן השלפוחית. הנוזל הדוחה, ביחד עם העובר הזעיר שבו, חודרים לגוף הפונדקאי ומערערים את האיזון במרות שלו. השפעה זו דומה למחלה.
ד"ק הצלה: מבוסס חוסן.
תקופת דגירה: דקה אחת. נזק: 1ק6 כוח (המחלה לא יכולה להפחית את הכוח אל מתחת ל-1), 1ק4 חוסן.
מיוחד: בתום תקופת הדגירה, דמו של הקורבן מתחיל לזרוח בהדרגה. ניתן לזהות בבירור את עורקיו הזוהרים מבעד לעורו.
כאשר ערך הכוח של הקורבן מגיע ל-1, הוא נתקף מייד בבחילה. בתוך 1ק4 סיבובים, הוא מקיא את תוכן קיבתו, ביחד עם שרץ קרואופונגי שגדל בתוך רגעים ספורים לגודלו המלא (סיווג גודל אחד מתחת לזה של הפונדקאי, עד למינימום של קטנטן ומקסימום של ענק) ונמלט מהר אל מחוץ לטווח סכנה. השרץ יעקוב בעזרת חוש הריח אחרי הפונדקאי, או תוקף אותו בעצמו, אם הוא לבד, מחכה לרגע שבו יוכל לקחת את גופו.
כאשר ערך החוסן של הקורבן מגיע ל-0, הוא מת מייד כאשר עשרות קוצים מחומר קרני נשלפים מתוך איברים וגופו מתפרק, פשוטו כמשמעו, כאשר הוא מתיז לכל עבר את כל נוזלי גופו – מלבד החומר הזרחני שמחליף כעת את דמו. ציוד נזרק ומתפזר סביב הגופה המפורקת, מגואל בדם. במצב זה, שרץ הקרואופונגי שגדל בפונדקאי מסוגל להתחבר אל השרידים כפעולת סיבוב מלא, ליצירת יצור קרואופונגי. הגופה נשארת טרייה מספיק לפעולת ההתאחות, במשך 1ק4 שעות.
מיומנויות: בזכות מהירות הטיפוס שלו, שרץ קרואופונגי זוכה בתוסף 8+ לבדיקות טיפוס. הוא רשאי תמיד לקחת 10 בבדיקות טיפוס ואינו מאבד את תוסף הזריזות לדרג"ש כאשר הוא מטפס.

הקרואופונגוס - קרסי עלילה

- אשף יצירה מהולל כמעט והצליח לפתוח שער אל מישור חומר מקביל, אלא שאחד משוליותיו בגד בו ברגע המכריע. השער נפתח למקום הלא-נכון, וכעת שרצי קרואופונגוס מתרוצצים ברחבי האחוזה. לרוע מזלן של הדמויות, הן בחרו להתארח בעיירה הסמוכה.

- זמן רב לא נשמע קול מפסגתו הקפואה של הדרקון הלבן. בדיוק כאשר השליט המקומי מתחיל לנשום לרווחה, נשמעת זעקתו המהדהדת של דרקון ברגעיו האחרונים. כאילו בתגובה, מהצד השני של הרכס, סיירים מאתרים שרץ קרואופונגוס ענקי אשר פותח בצעדה האחרונה שלו... כשרץ דמוי פטרייה, בכל מקרה.

- בעת שהדמויות מחפשות אדון-פיות מרושע ברחבי היער המושחת שלו, רוע מסוג אחר מתחיל לעקוב אחריהן במטרה להחדיר אליהן טפילים ברגע שיירדמו...

- אשף מסתורי מחפש שכירי חרב שילוו אותו בניסיונו להיכנס למקדש אשר מספרים עליו כי הוא מקולל, ששעריו האדירים נעולים מזה עשרות שנים ואזהרות בדבר מגפה מסתורית חרוטות עליהם. 

כתבות נוספות

פיד רסס הצטרף לרשימת הדיוור הפונדק בטוויטר הפונדק בפייסבוק

כניסה לאתר

הצטרף לצוות הפונדק

יש לך תוכן מגניב של משחקי תפקידים או משחקי לוח?
שיחקת במשחק חדש ומדגדג לך לכתוב לו סקירה?
מעוניין לפתוח בלוג בפונדק?

אתה מוזמן לפרסם בפונדק - כל מה שעליך לעשות זה ליצור משתמש, ואז תוכל לפרסם את הכתבות ישירות באתר. פנה אלינו בשאלות או הצעות.