לחשים גיאומנטיים למבוכים ודרקונים, חלק ראשון

לחשים גיאומנטיים למבוכים ודרקונים, חלק ראשון

Information
פורסם ב20 ספטמבר 2008
נכתב על ידי Icel

לחש חדש לשימוש במשחק התפקידים מבוכים ודרקונים מהדורה 3.

 
מוות לימבואי (Limboic Death)
אוב [תוהו]
דרגה: מכשף/אשף 4
רכיבים: ק, ת, מ
זמן הטלה: פעולה רגילה
טווח: מגע
מטרה: יצור חי אחד
משך: מיידי
הצלה: קשיחות
התנגדות ללחשים: כן
יצור אחד שהמטיל נוגע בו מושפע מן השפעה הנוראה הנקראת "חוסר-יציבות גשמית" של חיית התוהו, ההופכת אותו למסה צמיגית חסרת צורה (ראה תיאור חיית התוהו במגד"מ לפרטים). השפעת לחש זה זהה ליכולת בכל דבר, מלבד העובדה שההשפעה אינה גורמת לו נזק חוכמה, אלא נזק חוסן. אם לא יימצא מרפא, היצור עלול למות מייסורים קשים בתוך מספר סיבובים (במקום להפוך לחיית תוהו, כמו שמצוין בתיאור היכולת המקורית). בנוסף, הד"ק להצלת קשיחות של היכולת המקורית מוחלפת בד"ק להצלת קשיחות של הלחש הזה.
מוקד: אבן אחלמה בשווי 500 מ"ז לפחות.
 
מוח מאובן (Petrified Mind) 
יצירה [חומצה, כפיה]
דרגה: אשף/מכשף 7
רכיבים: ק, ת, מ
זמן הטלה: פעולה רגילה
טווח: קרוב (7.5 מ' +1.5 מ'/2 דרגות מטיל)
השפעה: קרן
משך: 1 יום/דרגת מטיל, או עד שהמטיל מפסיק את הלחש (ראה טקסט)
הצלה: רצון נוגד (ראה טקסט)
התנגדות ללחשים: לא
המטיל יורה מאצבעו קרן חומצית, שגורמת ל1ק8 +1/דרגת מטיל נקודות נזק למטרה בה היא פוגעת. הקורבן צריך אז להציל הצלת רצון, כדי להימנע מההשפעה המשנית של הקרן. אם הקורבן נכשל בהצלה, החומצה מקבלת חיים משלה וחודרת לתוך גולגלתו, בכך גורמת עוד 1ק8 נקודות נזק. החומצה אז ממיסה את מוחו, מחליפה את מקומו, ומתקשה לכדי מוח מאובן המחליף את מוחו של הקורבן. מוח זה זהה למוחו של הקורבן, אך נתון לשליטתו של המטיל. כל עוד הלחש נמשך, המטיל יכול להחיל אחת מההשפעות אלו על הקורבן, לא יותר מפעם אחת בכל שעה: - לגרום לו 1ק8 +1/דרגת מטיל נזק חומצה (אין הצלה) - מחסר 4- לכל ההצלות למשך שעה אחת (אין הצלה) - לגרום לקורבן לפעול כאילו היה נתון תחת לחש הקסמת מפלצת מצד המטיל, לשעה הקרובה (אין הצלה) בכל רגע נתון, יכול המטיל לשחרר את הקורבן מן הנטל, ולהחזיר את מוחו למצבו הרגיל.
מוקד: אבן ירקן בשווי 800 מ"ז לפחות.
 
חלומות אור שחור (Dreams of Black Light)
אשליה [צל, רוע]
דרגה:
מכשף/אשף 8
רכיבים: ק, ת,מ
זמן הטלה: שעה אחת
טווח: לא מוגבל
מטרה: יצור חי אחד
משך: יום/דרגת מטיל
הצלה: רצון (ראה למטה)
התנגדות ללחשים: כן

באמצעות תיעול אנרגית צל דרך פנינה שחורה, המטיל מסוגל לנצל את כוחה הטמא כדי לגרום לקורבן אחד הנמצא באותו מישור כמו המטיל לסבול מקללה נוראה הידועה כחלומות אור שחור. ישנם קוסמים הטוענים כי לחש זה הוא אכזרי מדי בכל קנה מידה אנושי. אך בכל זאת, מטילי לחשים מרושעים השתמשו בלחש זה אינספור פעמים כדי להכניע את אויביהם ולרגל אחריהם. לחש שכזה המוטל על שר צבא יכול לשתק את הצבא כולו, ולחשוף סודות שימושיים.
לאחר שהמטיל הטיל את הלחש וביטא את שמו המלא של הקורבן, הקללה נמשכת יום לכל דרגת מטיל, וכוחה מתגבר כל הזמן. במשך תקופה זו הקורבן סובל מעייפות מתמשכת, ורצון עז להירדם. כאשר הוא נרדם, השפעתה הנוראה של הקללה פועלת במלואה. בעת שנתו, נפשו של הקורבן מוצאת בכוח מגופו ונזרקת אל הגבול בין מישור הצל למישור החומרי, אל המקום שבו יש חושך תמידי וכל אור הופך לשחור ועגמומי. במקום נורא זה, יצורי צללים מוחשיים למחצה מענים את נשמתו של הקורבן. הוא צריך להצליח בהצלת רצון, או לספוג נקודת נזק לתכונה מנטאלית אחת לבחירת המטיל. אם הקורבן הצליח בהצלה, הוא אינו סופג את הנזק, ועליו להצליח בהצלת רצון נוספת (הפעם עם תוסף מצב 2+) כדי להפסיק את הקללה. כשלון בהצלה השנייה גורמת לקללה להימשך, ולקורבן לסבול מאותן השפעות בפעם הבאה שילך לישון. אם הקורבן נכשל בהצלה הראשונה, הוא סופג את נקודת הנזק, והקללה ממשיכה להשפיע עליו כרגיל. לאחר שהתעורר, הקורבן יזכור את החוויה כסיוטים נוראים במיוחד, וימשיך להיות עייף. אם הוא יסרב ללכת לישון למשך יותר מ24 שעות, הוא יהפוך למותש, עד שילך לישון שוב ויתעורר במצב של עייפות.
אם הקורבן נכשל בהצלת הרצון שלו במשך 3 פעמים ברציפות, בלילה הבא הוא יתחיל לספוג גם נזק אמיתי. בלילה הזה הוא יספוג נקודת נזק טמא אחת, שתותיר אותו עם דימומים במקומות שונים בגוף. בכל לילה לאחר מכן, הנזק יגדל בנקודה 1 (2 נקודות בלילה השני, 3 נקודות בלילה השלישי וכן הלאה), והדימום יגבר גם הוא. לא ניתן לרפא נזק זה באמצעות לחשי ריפוי, והוא לא נרפא באופן טבעי. רק הסרת הקללה (ראה בהמשך) תאפשר את ריפוי הנזק באמצעים רגילים.
לאחר עוד 3 פעמים שנכשל בהצלת הרצון שלו, יצורי הצללים שרואה הקורבן בחלומותיו יחלו להתגשם גם כאשר הוא ער. אם הוא מגלגל 1 טבעי בבדיקה כלשהי, בנוסף להשפעה הרגילה של הבדיקה שנכשלה, 1ק4 +1 אלמתים מסוג צל יופיעו בנקודות אקראיות במרחק של עד 9 מטר מן הקורבן. לצללים אלו יכולת מיוחדת הגורמת להשפעה דמוית לחש פחד על כל מי שבטווח 9 מ' מהם (ד"ק להצלת רצון שווה לד"ק ההצלה של הלחש חלומות אור שחור). הם יתקפו באכזריות את הקורבן ואת כל מי שינסה לעזור לו, וייעלמו לאחר סיבוב/דרגת מטיל.
לאחר 3 פעמים נוספות שהקורבן נכשל בהצלת הרצון שלו, נשמתו תהפוך לנתונה לחסדיו של המטיל, אם ירצה בכך. מעתה והלאה, בעוד הלחש עדיין פועל, המטיל יכול להיכנס למצב של טראנס בעוד הקורבן ישן (המטיל יודע מיד בכל פעם שהקורבן נרדם), ולשגר את נשמתו אל ארץ הצללים בה כלואה נשמת הקורבן. בעוד המטיל נמצא בטראנס, הוא נחשב כחסר ישע. כאשר הוא בארץ הצללים, המטיל יכול לבצע מספר פעולות על נפשו של הקורבן, אחת בכל שעה שבה הוא נמצא שם:
- להעניק לקורבן דרגה שלילית (דרגה זו נעלמת כעבור 24 שעות והיא לא יכולה לגרום לאיבוד דרגה). הצלת קשיחות מצד הקורבן נוגדת השפעה זו.
- לשאול שאלה אחת, עליה הקורבן חייב לענות נכון, באם הוא יודע את התשובה (ללא הצלה).
- המטיל יכול להעביר את נשמתו שלו לגופו הישן של הקורבן, וכך לראות דרך עיניו, להריח מה שהוא מריח, ולשמוע מה שהוא שומע.
אם המטיל נמצא בארץ הצללים והקורבן מתעורר, נשמתו של המטיל תיזרק מיד חזרה לגופו, והוא יתעורר מהטראנס שלו.
מכיוון שהקללה לוקחת את נשמת הקורבן הרחק מגופו, לחש עוגן מימדי המוטל על גופו של הקורבן יכול למנוע ממנה מלהשפיע עליו כאשר הוא עייף. הלחש ממשיך עדיין לפעול, והקורבן ממשיך להיות עייף ועלול להפוך למותש אם איננו ישן, אך הוא אינו סובל מנזק לתכונות, נזק טמא, או השפעה ישירה מצד המטיל. ניתן להסיר לחש זה באמצעות לחש הסרת קללה המוטל יחד עם לחש משאלה פחותה, משאלה, נס. את הנזק לתכונה שנגרם מהלחש ניתן לרפא באמצעות לחשי שיקום רק לאחר שהקללה הוסרה, והנזק הטמא ניתן לריפוי באמצעים רגילים גם הוא רק לאחר שהקללה הוסרה.
מוקד: פנינה שחורה בשווי 8000 מ"ז.
 
 

כתבות נוספות

פיד רסס הצטרף לרשימת הדיוור הפונדק בטוויטר הפונדק בפייסבוק

כניסה לאתר

הצטרף לצוות הפונדק

יש לך תוכן מגניב של משחקי תפקידים או משחקי לוח?
שיחקת במשחק חדש ומדגדג לך לכתוב לו סקירה?
מעוניין לפתוח בלוג בפונדק?

אתה מוזמן לפרסם בפונדק - כל מה שעליך לעשות זה ליצור משתמש, ואז תוכל לפרסם את הכתבות ישירות באתר. פנה אלינו בשאלות או הצעות.